TEMA

Sikring - security

Fysisk sikkerhet

Vi gir råd og anbefalinger om hvilke forhold din virksomhet må ta hensyn til ved valg av fysiske sikkerhetstiltak for å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå for din virksomhet. Vi vil basert på en risikobasert tilnærming kunne gi anbefalinger om fysiske barrierer, tiltak for å oppdage og verifisere uønsket sikkerhetstruende aktivitet og for å sikre at en slik hendelse blir møtt med riktig respons – og til rett tid. Gjennom en risikobasert tilnærming til fysisk sikkerhet vil din virksomhet redusere risikoen for at ineffektive eller lite kosteffektive sikringstiltak implementeres.

Ved operasjonaliseringen av fysiske tiltak baserer vi oss blant annet på gjeldende europeiske normer for fysisk sikkerhet, som EN 1627, NS-EN 356, PAS 68. Vi benytter også Forsvarsbyggs anbefalinger kommunisert gjennom Sikringshåndboken og anbefalinger gitt av forsikringsselskapenes godkjenningsnemd.

Ta kontakt

Cato Vivelid Nilssen

Fagleder security

Klimarelatert risiko for petroleumsnæringen – hvordan forenkle det komplekse

Dette var hovedbudskapet til Trond Winther, daglig leder i Proactima, på den årlige Risikostyringskonferansen til Norsk petroleumsforening, som ble arrangert denne uken.

To nye medarbeidere starter i Proactima

Proactima styrker teamet og har gleden av å presentere...

Endringene rundt det grønne skiftet vil treffe alle aktører i arbeidslivet

Vi står midt i en pandemi samtidig som klimaendringene påvirker oss i større og større grad. De nye endringene krever omstilling og handling i bedriftene.