TEMA

Sikring - security

Informasjonssikerhet

Når virksomheter flytter sine verdier til det digitale domenet, følger trusselaktørene etter. Vi vil bidra til å beskytte dine informasjonsverdier slik at de ikke blir kjent for uvedkommende, at kritisk informasjon ikke blir endret av uvedkommende, og at informasjonen som er kritisk for dine driftsleveranser er tilgjengelig når du trenger dem..

Vi tar utgangspunkt i etablerte internasjonale standarder, som ledelsessystem for informasjonssikkerhet, ISO 27001, 27002 og 27005, CIS CSC 20 og ISO 31000. Vi svarer ut lovkrav knyttet til personvernlovgivning, kraftsensitiv informasjon, sikkerhetsloven, ekomforskriften og andre regulatoriske krav og god praksis for de fleste sektorer.

Vi ser også helheten i informasjonssikkerhet og hvordan mennesker ofte er det svakeste leddet i teknologiske systemer. Vi hjelper deg med å bygge kompetanse, kultur og gode holdninger.

Ta kontakt

Cato Vivelid Nilssen

Fagleder security

Klimarelatert risiko for petroleumsnæringen – hvordan forenkle det komplekse

Dette var hovedbudskapet til Trond Winther, daglig leder i Proactima, på den årlige Risikostyringskonferansen til Norsk petroleumsforening, som ble arrangert denne uken.

To nye medarbeidere starter i Proactima

Proactima styrker teamet og har gleden av å presentere...

Endringene rundt det grønne skiftet vil treffe alle aktører i arbeidslivet

Vi står midt i en pandemi samtidig som klimaendringene påvirker oss i større og større grad. De nye endringene krever omstilling og handling i bedriftene.