TEMA

Sikring - security

Informasjonssikerhet

Når virksomheter flytter sine verdier til det digitale domenet, følger trusselaktørene etter. Vi vil bidra til å beskytte dine informasjonsverdier slik at de ikke blir kjent for uvedkommende, at kritisk informasjon ikke blir endret av uvedkommende, og at informasjonen som er kritisk for dine driftsleveranser er tilgjengelig når du trenger dem..

Vi tar utgangspunkt i etablerte internasjonale standarder, som ledelsessystem for informasjonssikkerhet, ISO 27001, 27002 og 27005, CIS CSC 20 og ISO 31000. Vi svarer ut lovkrav knyttet til personvernlovgivning, kraftsensitiv informasjon, sikkerhetsloven, ekomforskriften og andre regulatoriske krav og god praksis for de fleste sektorer.

Vi ser også helheten i informasjonssikkerhet og hvordan mennesker ofte er det svakeste leddet i teknologiske systemer. Vi hjelper deg med å bygge kompetanse, kultur og gode holdninger.

Ta kontakt

Havbruksseminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk står på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus i Stavanger.

Berit Cathrine Dysjaland starter som HR-leder i Proactima

Berit Cathrine kommer fra Shell, som er anerkjent for å være ledende innenfor HR-feltet.

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant norske laks- og ørretprodusenter og teknologileverandører, på oppdrag for Fiskeridirektoratet.

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring...