TEMA

Sikring - security

Organisatorisk sikkerhet (styring og ledelse)

Våre konsulenter har lang erfaring med ledelse og styring innen security/sikring (sikkerhetsstyringen).
Vi kan bistå i forhold til:

  • Strategisk ledelse, strategiarbeid og sikringsrisikostyring (ledelse støtte).
  • Sikkerhetsstyring – utvikling, revisjoner og verifikasjoner av styrings- og ledelsessystem, arbeidsprosesser, prosedyrer, rutiner, veiledninger og samsvar med regelverk (struktur).
  • Sikringsrisikoanalyser
  • Opplæring, kampanjer og informasjonsarbeid (kompetanse).

Vi vil bidra til at din virksomhet etablerer eller forbedrer nødvendige systematiske aktiviteter for å oppnå og opprettholde et riktig og forsvarlig sikkerhetsnivå.

Vårt kjennetegn er en tilnærming der vi gir ledelsesstøtte til sikkerhetsstyring, kompetanseheving og utvikling av sikkerhetskultur som en integrert del av virksomhetsstyringen.

Ta kontakt

Havbruksseminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk står på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus i Stavanger.

Berit Cathrine Dysjaland starter som HR-leder i Proactima

Berit Cathrine kommer fra Shell, som er anerkjent for å være ledende innenfor HR-feltet.

Kartlegger risikostyring i havbruksnæringen

Proactima går nå i gang med en spørreundersøkelse blant norske laks- og ørretprodusenter og teknologileverandører, på oppdrag for Fiskeridirektoratet.

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring...