TEMA

Sikring - security

Organisatorisk sikkerhet (styring og ledelse)

Våre konsulenter har lang erfaring med ledelse og styring innen security/sikring (sikkerhetsstyringen).
Vi kan bistå i forhold til:

  • Strategisk ledelse, strategiarbeid og sikringsrisikostyring (ledelse støtte).
  • Sikkerhetsstyring – utvikling, revisjoner og verifikasjoner av styrings- og ledelsessystem, arbeidsprosesser, prosedyrer, rutiner, veiledninger og samsvar med regelverk (struktur).
  • Sikringsrisikoanalyser
  • Opplæring, kampanjer og informasjonsarbeid (kompetanse).

Vi vil bidra til at din virksomhet etablerer eller forbedrer nødvendige systematiske aktiviteter for å oppnå og opprettholde et riktig og forsvarlig sikkerhetsnivå.

Vårt kjennetegn er en tilnærming der vi gir ledelsesstøtte til sikkerhetsstyring, kompetanseheving og utvikling av sikkerhetskultur som en integrert del av virksomhetsstyringen.

Ta kontakt

Cato Vivelid Nilssen

Fagleder security

Klimarelatert risiko for petroleumsnæringen – hvordan forenkle det komplekse

Dette var hovedbudskapet til Trond Winther, daglig leder i Proactima, på den årlige Risikostyringskonferansen til Norsk petroleumsforening, som ble arrangert denne uken.

To nye medarbeidere starter i Proactima

Proactima styrker teamet og har gleden av å presentere...

Endringene rundt det grønne skiftet vil treffe alle aktører i arbeidslivet

Vi står midt i en pandemi samtidig som klimaendringene påvirker oss i større og større grad. De nye endringene krever omstilling og handling i bedriftene.