TEMA

Sikring - security

Personellsikkerhet – innsidere

Mange norske virksomheter rammes også av innsidere. Innsidere vil i mange tilfeller være trusselaktørenes beste inngang til dine verdier. God kunnskap om personellsikkerhet bidrar til effektive tiltak for å forebygge innsidervirksomhet. Disse personellsikkerhetstiltakene kan i all hovedsak deles inn i sikkerhetsklarering eller bakgrunnssjekk, autorisasjon og sikkerhetsmessig ledelse og kontroll.

Våre konsulenter kan bidra til at din virksomhet etablerer eller forbedrer tiltak som gir god personellsikkerhet. Slik sikres dine verdier samtidig som forventninger og krav fra myndigheter og andre svares ut.

Ta kontakt

Cato Vivelid Nilssen

Fagleder security

Klimarelatert risiko for petroleumsnæringen – hvordan forenkle det komplekse

Dette var hovedbudskapet til Trond Winther, daglig leder i Proactima, på den årlige Risikostyringskonferansen til Norsk petroleumsforening, som ble arrangert denne uken.

To nye medarbeidere starter i Proactima

Proactima styrker teamet og har gleden av å presentere...

Endringene rundt det grønne skiftet vil treffe alle aktører i arbeidslivet

Vi står midt i en pandemi samtidig som klimaendringene påvirker oss i større og større grad. De nye endringene krever omstilling og handling i bedriftene.