Alle skal være trygge på jobb. For å sikre at du og kollegene dine har det bra og er trygge på arbeidsplassen, må du tidlig fange opp og håndtere utfordringer som oppstår og overholde alle myndighetskrav og regler.

Godt arbeid med arbeidsmiljø og HMS starter med omtanke for menneskene som skal sikres, og kommer i mål gjennom systematisk arbeid basert på solid metodikk.

Proactima har ledende kompetanse innen helse, arbeidsmiljø, HMS og yrkeshygiene. Vi bistår med tjenester knyttet til styring og ledelse, samt risikovurdering, kartlegging og overvåking.

Kundene vi jobber med og for har sitt nedslagsfelt innen offshore, landbaserte og maritime næringer, offentlig forvaltning og forskning og utvikling. De siste årene har vi vært involvert i flere av de mest fremoverlente industriprosjektene i Norge.

Tjenestene våre er basert på tett dialog med kundene, en god forståelse av eksisterende regelverk, standarder og forskning. Vi har bred erfaring med å løse utfordringer knyttet til arbeidsmiljøstyring og ledelse, kartlegging og målinger og kjemikaliestyring.

Proactimas kjemikaliesenter hjelper deg med omfattende bruk av kjemiske produkter og store krav til sikkerhet og kontroll rundt sin kjemikaliebruk. Vi hjelper kunde med å bruke kjemikalier på en sikker måte, samtidig som vi bidrar med effektiv håndtering av kjemikalier i hele verdikjeden.

Ansatte hos Proactima bidrar med kompetanse i form av opplæring, undervisning og kursing i gjennomføring av HMS-aktiviteter. Vi tilbyr i tillegg en rekke e-læringskurs innen HMS.

Proactima har flere tjenester innen analyse og vurdering av sikkerhetskritiske aspekter. Vi vurderer for eksempel effekten av sikkerhetsrelaterte tiltak, for å identifisere og beskrive den eksisterende HMS-kulturen og for å forutsi sikkerhetskritiske konsekvenser av organisasjonsendringer.

 • kartlegging av HMS-kultur og arbeidsmiljø
 • evalueringer av HMS-kultur og arbeidsmiljø
 • yrkeshygieniske kartlegginger (kjemiske, fysiske og biologiske farer i arbeidsmiljøet)
 • identifikasjon av sikkerhetskritiske konsekvenser av endring
 • systematisk utvikling av HMS-kultur
 • strategisk ledelse
 • strategiarbeid
 • risikostyring
 • opplæring, kampanjer og informasjonsarbeid
 • utvikling og revisjon av styrings- og ledelsessystem (inkl. ISO 45001), arbeidsprosesser, prosedyrer og veiledninger
 • kjemikalietjenester / kjemikaliesenter

Jobber du i bedriftshelsetjenesten eller på et sted der noen blir eksponert for sveiserøyk? Seks år har gått siden sveiserøyk ble klassifisert som kreftfremkallende. Likevel har ikke norsk industri kommet langt nok med overvåking og kontroll på steder der arbeidere eksponeres for sveiserøyk.

Her finner du Proactimas veileder for håndtering av sveiserøyk. Veilederen er gratis og full av tips og råd for håndtering av sveiserøyk.