Arbeidsmiljøvurderinger og aktiviteter

Proactima utfører arbeidsmiljøvurderinger som er knyttet til arbeid om sikkerhets- og risikovurdering (for eksempel WCI-studier). I tillegg har Proactima et godt etablert samarbeid med underleverandører for spesifikke arbeidsmiljøvurderinger og aktiviteter.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt