Kjemikaliestyring

Produksjon og bruk av kjemikalier er regulert av svært mange lover og forskrifter. Disse stiller strenge krav til virksomhetenes styring og dokumentasjon av deres kjemikaliebruk. Kravene omfatter også utslipp til vann, jord og luft. Vi hjelper deg med å navigere i myndighetskrav og styring av kjemikalier slik at du og dine kollegaer kan ha en trygg og sunn arbeidsplass.  

Få orden på kjemikaliene

Vi har samlet alt du trenger å vite for produksjon og bruk av kjemikalier i vårt Kjemikaliesenter – vårt egenutviklede verktøy og database. Her finner du alt du trenger å vite om styringssystemer, toksikologi, arbeidsmiljø, sikkerhet og beredskap. Slik at du kan produsere, styre innkjøp, dokumentere og gjøre HMS vurderinger knyttet til bruk av kjemikalier. Vår kjemikalieportal ligger i den skybaserte løsningen Dmaze.

Slik gjør vi en forskjell:   

 • Utvikling og implementering av systemer for kjemikaliestyring 
  • Utarbeide styrende dokumentasjon 
  • Implementering og revisjon av kjemikaliestyring 
  • Prosessmodellering av kjemikalieprosesser 
  • Etablere stoffkartotek 
 • Administrere kjemikalier
  • Kjemikaliegodkjenning 
  • Produktgodkjenninger 
  • Regelverk 
  • Substitusjonsplikt 
  • Beredskap
 • Kjemisk risikostyring
  • Helhetlig risikovurdering av kjemikalier ved innkjøp, produksjon og avhending 
  • Vurdering av kjemisk helsefare
  • Risikovurdering av kjemiske produkter
  • Risikovurdering av arbeid som involverer risiko for kjemikalieeksponering 
  • Kartlegging og måling av eksponering i arbeidsatmosfæren 
  • Eliminasjon og substitusjon 
  • Lagring 
 • Verktøy
  • Dmaze – Kjemisk produkt register
  • Dmaze – Kjemikaliesøknad
  • Dmaze – ChemiRisk, kjemiske risikovurderinger
  • Dmaze – Eksponeringsregister

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Kontaktpersoner

(+47) 958 31 810

(+47) 984 52 361

Aktuelt