Teknisk arbeidsmiljø og Human Factors

Virksomheter må i større grad ta hensyn til teknisk arbeidsmiljø og Human Factors i gjennomføring av utbygging og modifikasjonsprosjekter. Både Petroleumstilsynet, interesseorganisasjoner og allmennheten følger med på hvordan du tar hensyn til arbeidsmiljøet. Vi hjelper deg på veien og har kompetansen du trenger i alle faser av et utbyggingsprosjekt. Vi er komplett leverandør av teknisk arbeidsmiljø- og human factors-tjenester til oljeindustrien, og leverer tjenester til alle deler av et oljefelts livssyklus.

Sammen lykkes vi i utbyggingsprosjekter

Vårt helhetlige kompetansemiljø bistår både operatør, entreprenør og myndigheter med å løse utfordringer innen teknisk arbeidsmiljø og Human Factors. Vår hovedtyngde er først og fremst rettet mot olje- og gassindustrien, og vi bistår en rekke andre bransje og sektorer etter behov.

Sammen med deg lykkes vi i utbyggingsprosjekter. Vi kjenner det norske og internasjonale arbeidsmiljøregelverket og vet hva myndighetene forventer av din virksomhet. Og vi utarbeider nødvendige analyser og søknader og gir deg løpende rådgivning som passer inn i den daglige driften. Med Proactima på laget, får du kompetansen du trenger for styring og vurdering av arbeidsmiljø i alle faser av et utbyggingsprosjekt i henhold til krav i NORSOK S-002, C-001, C-002 og andre relevante standarder.

Slik gjør vi en forskjell:

 • Styring og vurdering av arbeidsmiljø
  • tilkomst og materialhåndtering,
  • ergonomi
  • støy
  • kjemikalier (CHRA)
  • arbeidssikkerhet
  • kontrollromsutforming og integrerte operasjoner (HF, CRIOP)
  • belysning og arbeid i kaldt klima (vinterisering)
  • oppbygging av styringssystemer
  • vurdering av samsvar med gjeldende lover, regler og standarder.
 • Feltutbygging
  • Konsekvensvurdering av ulike utbyggingsløsninger (WEIA)
  • Utarbeidelse av arbeidsmiljøplaner
  • Erfaringsoverføring
  • Bemanningsstudier
  • Etablering av arbeidsmiljøkrav (WEAL)
  • Risikovurdering av arbeidsmiljø (WERA, WEHRA, JSA, WE HazID)
  • Spesifikke analyser (materialhåndtering, psykososialt arbeidsmiljø, støy, kjemikalier, lys, kontrollrom, integrerte operasjoner), (HF, CRIOP)
  • Arbeidstakermedvirkning
  • Dokumentasjon (WEAC)
  • Ferdigstillingsdokumentasjon
 • Felt i drift
  • Arbeidsmiljøkartlegginger (se egen tjenesteside)
  • Risikovurdering (se egen tjenesteside)
  • Kjemikaliestyring (se egen tjenesteside)
  • Revisjoner (se egen tjenesteside)
  • Bistand ved beredskapssituasjoner (se egen tjenesteside)

  Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat!

  Kontaktperson

  (+47) 958 31 810

  Aktuelt