Yrkeshygiene

Yrkeshygiene er identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, vurdering av risiko for helseskade, samt forslag til forebyggende tiltak. I Proactima handler yrkeshygiene om å forutse, anerkjenne, evaluere og kontrollere helsefarer i arbeidsmiljøet, med mål om å beskytte arbeidernes helse og velvære, og å ivareta samfunnet. Vi hjelper deg med å bygge og sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø for deg og dine kollegaer. Sammen med deg sikrer vi at arbeidsplassen møter myndighetskrav og at ansatte er trygge på jobb.

Arbeidsmiljøet omfatter både fysiske faktorer (utforming og eksponering) og psykososiale faktorer, samt grensesnittet mellom menneske, teknologi og organisasjon (human factors). Vårt fagmiljø har lang erfaring med å løse utfordringer på alle disse områdene. Vi leverer tjenester til offshore, landbasert og maritim industri, offentlig forvaltning og andre virksomheter. Hos oss får du kunnskapen du trenger om både norsk og internasjonalt regelverk og myndighetenes forventninger, inkludert regelverket for norsk oljeindustri fra Petroleumstilsynet. Vi hjelper deg med analyser, vurderinger, søknader og rådgivning.

Det skal være trygt og sikkert på arbeidsplassen

Hos oss får du kompetansen og erfaringen du trenger innen identifisering, kartlegging og risikovurdering av ergonomiske, organisatoriske, kjemiske (støv, gass, damp), fysiske (støy, vibrasjon, stråling, universell utforming) og biologiske faktorer. Vi vurderer tiltak for å kontrollere og redusere eksponering og fysiske barrierer. Vi følger opp teknisk arbeidsmiljø i nybygg- og ombyggingsprosjekter, og gjennomfører analyser og studier innen vårt fagområde.

Vi støtter alt fra offshore, landbasert og maritim industri, offentlig forvaltning og andre virksomheter med å bygge trygge og sunne arbeidsmiljø. Vi hjelper deg med å navigere gjennom regelverk og forventninger, og gir støtte med alt fra risikovurderinger til søknader og rådgivning.

Slik gjør vi en forskjell:

 • Vurdering av verneutstyr (f.eks hørselsvern, tetthetstesting av åndedrettsvern, og hansker)
 • Utarbeide kurs og kompetansekrav
 • Kartlegginger og målinger:
  • Inneklima (befaringer, kartlegging og tiltak) av tekniske anlegg, spørreundersøkelser, logging av CO2, temperatur og fuktighet, og radon).
  • Stråling (måling av ikke-ioniserende og ioniserende stråling, inkludert måling og vurdering av radon).
  • Støy (måling av eksponering, vurdering av akustikk, vurdering av kvalitet og effekt av hørselsvern).
  • Kjemikalier (kartlegging av bruk og måling av eksponering for maling, lakk, lim, vaskemidler, oljer, smøremidler, sveiserøyk, slipestøv, oljedamp, dieseleksos, trestøv, asbestfibre, mineralullfibre, betongstøv, m.m). Måling av eksponering for benzen, VOC, dieseleksos, formaldehyd, og andre kjemiske komponenter i arbeidsatmosfæren. Vi utfører CHRA (Chemical Health Risk Assessment) og kjemikalierevisjoner.
  • Biologiske arbeidsmiljøfaktorer (kartlegging og måling av eksponering ved arbeid med kloakk, avløp, renovasjon, arbeid med dyr).
  • Belysning (måling av belysningsstyrke og luminans/kontraster).
 • Risikovurderinger av arbeidsmiljø:  
  • Vurdere risiko for fare knyttet til kjemisk, fysisk og biologiske faktorer og ergonomisk belastning og grad av eksponering.
  • Kjemikaliestyring – Bistå med oppbygging av kjemikaliestyringssystem (valg av kjemikalier, stoffkartotek, eliminasjon/substitusjon, REACH, risikovurdering, lage arbeidsinstrukser for sikker håndtering av kjemikaliene.
  • Utarbeidelse av informasjonsblad.
  • Vurdere behov for målrettet helseovervåkning på grunn av eksponering.
  • Vurdere behov for tilpasning i arbeidsmiljøet for gravide og andre spesielt sårbare grupper.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Kontaktperson

(+47) 958 31 810

Aktuelt