Grunnleggende regelverksforståelse (RVK)

Dette kurset er laget i samarbeid med Mintra Trainingportal, mer informasjon om kurset kan finnes på denne siden

Aktivitetsforskriftens § 21 om kompetanse sier at ”Det skal sikres at personellet til enhver tid har den kompetansen som er nødvendig for å kunne utføre aktivitetene på en trygg måte og i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen”.

Det er satt særskilte kompetansekrav til visse kategorier personell ved at:

Arbeidsgivere styres av arbeidsmiljøloven § 3-5 om ”plikt for arbeidsgivere til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og tryggleiksarbeid”.
Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg skal ha opplæring.
Denne opplæringen er også påkrevd for ledere og andre med ansvar for beslutninger som gjelder arbeidsmiljøet

Målgruppe

Målgruppen er alle ansatte i den del av norsk oljeindustri som er underlagt Petroleumstilsynets ansvarsområde.

Læringsform: E-læring. Hvor lang tid man bruker avhenger av tidligere erfaring og eksisterende kunnskapsnivå. Det bør settes av ca 10 timer til gjennomføring av e-læring.   

Forkunnskaper: Ingen

Kontaktperson

(+47) 938 78 542

Aktuelt