Management of Change (MoC) og endringsledelse

Foto: Littleimebank /Proactima.

Alle endringer innebærer usikkerhet og dermed risiko. Uten et bevisst forhold til styring kan det gå begge veier. Mangelfull identifikasjon og håndtering endringer er ofte den direkte årsaken til uønskede hendelser, operasjonelle ineffektiviteter, psykologisk stress, motstand eller tap av tillit. Dette gjelder når ledelsen skal omorganisere et selskap eller avdeling, endre kritiske planverk, omstille forretningsmodeller, eller at dere skal etablere nye måter å jobbe på.

Endringsprosesser setter virksomheter på prøve, samtidig som vi i dag opplever hyppigere og mer omfattende endringer med komplekse konsekvenser. For å sikre styrt realisering av planlagte gevinster samtidig som å redusere ikke-planlagte konsekvenser må vi bruke strukturerte metoder som «Management of Change» (MoC).

Proactima kan hjelpe deg med å styre både store og små endringer. Vi har velprøvde verktøy og konsulenter med lang erfaring. Vi fasiliterer MoC-prosesser og bistår virksomheter i mange bransje med å kartlegge og håndtere endringsrisiko for svært ulike formål.

Endringsledelse og organisasjonsendringer

Skal du lykkes med en endringsprosesser må du ikke bare ha en forståelse av berørte interessenter, prosesser og gjeldende lover og regler du må forholde deg til, men du må også jobbe med virksomhetens kultur, verdier, mennesker og atferd.

Derfor tar vi alltid utgangspunkt i dine spesifikke behov, mål, og risikoen knyttet til området eller kravene som skal vurderes. Vårt grunnlag for å drive med endringsledelse er interessentanalysen og det å forstå hvilke parter som blir berørt på hvilken måte.

En viktig del av god risikostyring og virksomhetsstyring

Våre ledelseskonsulenter gir råd og støtte i alle faser av omstillinger og endringer. Vi har konsulenter med spisskompetanse på endringsledelse, risikostyring, virksomhetsstyring, arbeidsrett, organisasjonsutvikling og beredskap. Med oss på laget får ditt endringsinitiativ økt kapasitet og kompetanse til å håndtere endringen, og dermed redusere usikkerheten.

Slik gjør vi en forskjell:

  • Støtte for integrasjoner av nye installasjoner (assets)
  • Omorganisering og restrukturering av lokal forretningsenhet
  • Kartlegging og håndtering av konsekvenser fra global reorganisering for norsk forretningsenhet
  • Påvirkning av organisasjonsendringer på beredskap
  • Organisasjonsendring og oppkjøp/selskapsintegrasjon
  • Risiko og sårbarhetsanalyse (RoS-analyse) av organisasjonsendring
  • Studier om eksempelvis organisering og bemanning for produserende felt

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Kontaktpersoner

(+47) 940 17 577

(+47) 905 50 971

Aktuelt