Samsvarsvurdering og GAP-analyse

Overholdelse av krav, regler og interne retningslinjer er viktig i god virksomhetsstyring. Slik sikrer vi effektive prosesser og selskapets «licence to operate», samtidig som man unngår juridiske konsekvenser og tap av omdømme.

Er vi sikre på at SUT-søknaden ikke har feil og mangler i den tekniske beskrivelsen? Har vi oversikt over alle relevante lover og forskrifter som gjelder for utbyggingen av en ny motorvei? Er vi klar for neste ISO sertifisering? Og er styringssystemet i samsvar med petroleumsforskriften?

Ansvarlige ledere på alle nivåer står ofte overfor slike konkrete spørsmål. Du trenger å undersøke om det du har laget stemmer med det du skulle ha gjort, og finne ut hva som mangler. Da kan Proactima hjelpe deg med en samsvarsvurdering.

Hva er samsvarsvurdering?

Samsvarsvurderinger og samsvarsmålinger gjøres for å sjekke ut at krav og forventinger som gjelder for en aktivitet er oppfylt, og om samsvaret er tilstrekkelig dokumentert. Det kan være måling mot detaljerte regelverkskrav, som å sjekke om en flyttbar boreinnretning som skal søke samsvarsuttalelse (SUT) fra Havindustritilsynet oppfyller alle tekniske krav i forskrifter og standarder for å kunne operere på norsk sokkel.

Samsvarsvurdering kalles også gap-analyse, fordi det som måles er avstanden (gapet) mellom det du faktisk har etablert eller beskrevet, og det som var planlagt eller forventet gjort – eller krav som er stilt til virksomheten.

I begge tilfellene vil resultatet av vurderingen være en oversikt over hva som mangler for å nå målet. Det kan være en liste med regelverkskrav som ikke er oppfylt, eller en liste over tiltak som mangler for å ha gjennomført en plan. Uansett vil du ha dokumentert den faktiske tilstanden eller nå-situasjonen, og en plan for å oppnå samsvar – og komme dit du skal.

Dyp kunnskap om regelverk og standarder

Vi i Proactima har dypgående kunnskap om sentrale norske og internasjonale regelverk, ISO- og NORSOK-standarder, og erfaring med samsvarsvurderinger innenfor mange bransjer og for svært ulike formål. De verktøyene vi bruker, er avhengige av hva som skal måles. Vi tar alltid utgangspunkt i dine behov og risikoen knyttet til området eller kravene som skal vurderes.

På noen områder trengs bare enkle tabeller og tekstbeskrivelser, kombinert med konsulentenes fagkunnskap og erfaring. På andre områder trengs mer avanserte verktøy og prosesser. Vi har omfattende registre over relevante regelverkskrav for flere bransjer, og bruker moderne compliance management-verktøy som Adept med alltid oppdatert tilgang til et digitalt kravbibliotek og automatisert overvåking av endringer i regelverket.

Proactima kan hjelpe med alt fra å etablere oversikt over krav innenfor et spesielt område eller en bransje, til å gjennomføre samsvarsvurderinger og etablere tiltaksplaner for å fjerne gap eller lukke avvik som blir identifisert.

Slik gjør vi en forskjell

  • Register over lover og forskrifter for veiutbyggingsprosjekter i Norge
  • Måling av samsvar mellom styringssystem og HMS-regelverk
  • Samsvarsmåling styringssystem, planer og tiltak innenfor sikring
  • Gap-analyse av beredskapsplaner og tiltak
  • Gap-analyse mot ISO-9001, ISO-14001 og ISO 45001

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.

Kontaktpersoner

(+47) 940 17 577

(+47) 907 83 196

Aktuelt