Revisjoner

Kvalitetsrevisjon er et viktig verktøy for forbedring og læring i alle typer virksomhet. De gir systematisk kontroll og oversikt som sikrer kvaliteten på leveranser du trenger eller undersøker etterlevelse av krav og forventninger, både internt eller hos leverandører. De færreste ledere gjør revisjoner ofte nok, men vi i Proactima hjelper deg på veien.

Oppfølgning, kontroll og innsikt gir god virksomhetsstyring

Proactima-konsulentene har bred og lang praktisk erfaring fra offentlige tilsynsetater og myndigheter, internrevisjon i store selskaper, eller fra oppfølgning av leverandører og leverandørkjeder gjennom omfattende revisjonsprogrammer. Flere av våre konsulenter er sertifiserte revisjonsledere.

Vi har fagekspertene med revisjonserfaring innen kvalitetsledelse og styringssystemer, HMS-styring, informasjonssikkerhet, beredskap og teknisk sikkerhet. Slik kan vi tilby hele revisjonsteam, lede et team av dine fageksperter, eller bidra med revisjonsleder og fagrevisorer i et sammensatt team.

Når vi setter opp revisjonsprogrammer eller utfører revisjoner, bruker vi fremgangsmåten i ISO 19011 «Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer». Metoden tilpasses alltid til din virksomhet, produkt eller system som skal revideres. Tilpasningen sikrer at programmer og revisjoner er risikobaserte og sikrer effektiv bruk av tid og ressurser i en ellers travel hverdag. De praktiske metodene for gjennomføring er gjennomgang av deler av styringssystem, verifikasjoner av virksomheten ved besøk på anlegg, innhenting av eksempler og stikkprøver – og kombinasjoner av disse.

Mange typer revisjoner

Vi bistår deg med å gjennomføre internrevisjon, ekstern revisjon, systemrevisjon, kontraktsrevisjon av leverandører (leverandørrevisjon), produktrevisjon eller selskapsgjennomgang som del av «due diligence»-prosesser.

Slik gjør vi en forskjell:

 • Revisjon av kontraktør for Well Management  
 • Utarbeidelse av revisjonsprogram
 • Evaluering av prosjektet for inngåelse av rammeavtale med leverandører
 • Internrevisjon av fysisk arbeidsmiljø på verksted
 • Revisjon av leverandør av beredskapstjenester
 • Revisjon av sikringsstyring
 • Due diligence evaluering før overtakelse
 • Revisjon av eiendomsforvalteres tjenester
 • Internrevisjon av ROS-analyser
 • Evaluering av håndtering av ekstremvær
 • Etablering av 3-årig revisjonsprogram for revisjon av hovedleverandør drift
 • Revisjon av styringssystem før søknad om prekvalifisering som operatør
 • Internrevisjon av GDPR-rutiner
 • Internrevisjon HMS-styring

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Kontaktpersoner

(+47) 940 17 577

(+47) 907 83 196

Aktuelt