TEMA

Virksomhetsstyring

Revisjon og tilsyn

Vi har lang erfaring med å forberede og gjennomføre revisjonsprogrammer. Våre konsulenter har blant annet erfaring som hovedrevisorer fra tilsynsmyndigheter, ansvarlig for internrevisjon i organisasjoner, og leverandørrevisjoner.

For revisjoner og andre samsvarsvurderinger tilbyr Proactima opplæring og kurs, støtte som for eksempel revisjonsleder og / eller fagrevisorer, samt komplette vurderinger og revisjoner.

Ta kontakt

Hanne Marit Berge

Konsulent Virksomhetsstyring

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Hanne-Marit Berge til Proactima

Hanne-Marit Berge startet i Proactima den 1. august.

OKEA-kontrakt til Proactima

Proactima AS har signert avtale med oljeselskapet OKEA om å bistå med konsulenttjenester i forbindelse med at OKEA overtar operatørskapet for Draugen-feltet i Norskehavet.