TEMA

Virksomhetsstyring

Styringssystem

Innenfor virksomhetsstyring er det leveranser som vi kan sortere under kategorien styringssystem, eller ledelsessystem. Definisjonen av hva et styringssystem er kan variere. Når vi bruker begrepet styringssystem i våre tjenester mener vi et formalisert styringssystem som er utformet for å møte spesifiserte krav.

Proactima har lang erfaring med å utvikle og forbedre styringssystemer. Vi har støttet en rekke nystartede og etablerte virksomheter som har hatt behov for å videreutvikle styringssystemet og virksomheter som etter endring i interne eller eksterne krav, fusjoner eller omorganiseringer trenger omfattende endringer av systemet.

Vi har også støttet flere utenlandske virksomheter med å etablere sin virksomhet i Norge for å tilpasse seg norske myndigheters krav og forventninger.

Proactima har lang erfaring med ulike ISO-standarder, som 9001:2015, 14001:2015, 19001:2013, og har også deltatt i komitéarbeid ved utvikling av 9001:2015 og 31000:2018

Ta kontakt

Hanne Marit Berge

Konsulent Virksomhetsstyring

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Hanne-Marit Berge til Proactima

Hanne-Marit Berge startet i Proactima den 1. august.

OKEA-kontrakt til Proactima

Proactima AS har signert avtale med oljeselskapet OKEA om å bistå med konsulenttjenester i forbindelse med at OKEA overtar operatørskapet for Draugen-feltet i Norskehavet.