Stoffkartoteket CHESS er en samling av sikkerhetsdatablader for alle kjemiske stoffer og stoffblandinger som brukes i Norge. Stoffkartoteket fungerer også som et register over alle kjemikalier som er godkjent for bruk, sortert på de ulike lokasjonene.  Stoffkartoteket er også tilgjengelig på APP. Følg veiledningen «DG APP CHESS på mobil».

I forbindelse med godkjenning av helsefarlige kjemikalier utføres det risikovurderinger. Disse er tilgjengelig via CHESS eller i ChemiRisk. Trenger du pålogging benytt:

Du behøver påloggingsinfo for manuell pålogging: Brukernavn: lese_altera Passord: lese_altera

Viktige dokumenter

Hjelp

Trenger du hjelp knyttet til hvordan håndtere, lagre eller risikovurdere bruk av kjemikalier (inkludert vurdering av helsefare, ChemiRisk vurdering, Sikkerhetsdatablad etc.) ta kontakt med yrkeshygieniker Janne Sandstad.
  • Ønsker man å benytte, sende ut eller bestille et kjemikalie, skal man først sjekke i CHESS om kjemikalie er godkjent for ønsket lokasjon / sted.
  • Finner man ikke kjemikalie i CHESS for ønsket lokasjon / sted må man søke i for godkjenning av nytt kjemikalie.
  • Det er normalt inntil en ukes saksbehandlingstid for enkle søknader, og to uker for kjemikalier som krever miljøgodkjenning.

NB: Et kjemikalie som ikke er godkjent og registrert i CHESS vil stoppe opp på forsyningsbasen.

Søk i god tid før ønsket bruk.