Rune Winther

Leder Utvikling og Innovasjon

Stian Opsahl Hetlevik

Leder Digitale Løsninger

Ingvild Aker

Leder Teknisk og Operasjonell Sikkerhet

Jens Thomas Sagør

Leder Strategisk Rådgivning og Analyse

Vibeke Langeland Pedersen

Gruppeleder Security og Beredskap

Trine Nikolaisen

Gruppeleder Bærekraft

Roar Renton

Gruppeleder Pålitelighet og Tilgjengelighet

Richard Heyerdahl

Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap og Virksomhetsstyring

Hermann Steen Wiencke

Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap

Lonan Kierans

PPS Ansvarlig og Konsulent

Bror J. T. Wik

Gruppeleder Helse og Arbeidsmiljø

Rune Sjursen

Konsulent Risikostyring og Virksomhetsstyring

Hanne Marit Berge

Konsulent Virksomhetsstyring

Thor Schjetne

Konsulent Helhetlig Risikostyring