Richard Heyerdahl

Partner og Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap og Virksomhetsstyring

Hermann Steen Wiencke

Partner og Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap

Jens thomas Sagør

Avdelingsleder Trondheim

Kristin Myhre

Avdelingsleder Bergen

Stian Opsahl Hetlevik

Leder Digitale Løsninger

Vibeke Langeland Pedersen

Avdelingsleder Oslo

Rune Sjursen

Avdelingsleder Stavanger

Hanne Marit Berge

Konsulent og Fagleder Virksomhetsstyring

Thor Schjetne

Konsulent og Fagleder Helhetlig Risikostyring

Jonas Eriksen

Konsulent Fagleder Beredskap og Krisekommunikasjon

Anne-Kari Valdal

Konsulent og Fagleder Security/Sikring

Lonan Kierans

Konsulent og Sektoransvarlig Olje og Gass

Bror J. T. Wik

Konsulent og Fagleder Helse og Arbeidsmiljø

Sonja Tinnesand

Konsulent Virksomhetsstyring