Home 2018

Archives

Go-Ahead vant oppdraget

Proactimas prosjektleder Cathrine Elgin var glad da nyheten kom om at Go-Ahead hadde vunnet oppdraget med å drifte de tre viktige jernbanestrekningene Arendalsbanen, Sørlandsbanen og Jærbanen.

Aktuelt

DSB inngår ny rammeavtale for styrket beredskap med RAYVN/Proactima

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har byttet ut dagens leverandør av felles beredskaps- og krisestøtteverktøy og inngår rammeavtale med det norske konsortiet RAYVN...