Home 2019

Archives

Et liv i bevegelse

Dette er noe av filosofien til Wenche Brenne Drøyvold, som har gitt ut boka «Klar – ferdig – gå». Wenche jobber på Proactimas kontor i Trondheim og er fagleder for Helse- og arbeidsmiljø.

Først i Norge med incident command e-læringskurs

Som første norske selskap lanserer Proactima et e-læringskurs innen Incident Command System (ICS); et e-læringskurs som er tilpasset norsk praksis innen beredskapsopplæring.

Avtale med Sporveien

Proactima inngår en rammeavtale med Sporveien der Proactima skal levere tjenester innenfor styringssystem, sikring og beredskap.

Risikostyring i endringsprosesser

Nylig holdt Richard Heyerdahl fra Proactima et innlegg på Feltutviklingskonferansen i Bergen.

Ny medarbeider

Vi gleder oss til å ønske velkommen vår nye medarbeider Karianne Austad.

Nye medarbeidere i Proactima

Proactima er et konsulentselskap i vekst og ansetter nye medarbeidere.

Aktuelt

DSB inngår ny rammeavtale for styrket beredskap med RAYVN/Proactima

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har byttet ut dagens leverandør av felles beredskaps- og krisestøtteverktøy og inngår rammeavtale med det norske konsortiet RAYVN...