Sammen gjør vi en forskjell

Om Proactima

 

Misjon, visjon og verdier

Som rettesnorer og til veiledning, både strategisk og i hverdagen, bruker vi misjonen vår, visjonen vår og verdiene våre. Det er disse som gjør oss til Proactima – et annerledes konsulentselskap. Proactima er et som gir den enkelte ansatte stor mulighet til å påvirke. Slik tar vi raske og gode beslutninger i et arbeidsmiljø der vi fremmer åpenhet, ærlighet og engasjement mellom alle kollegene våre – og på tvers av avdelingene.

Vår misjon​

Vi som jobber i Proactima ønsker å bety noe for verden rundt oss og har definert følgende som vår felles misjon: Vi skal bidra til et trygt og bærekraftig samfunn​.

Vår visjon

Proactima skal være det ledende fagmiljøet og den foretrukne samarbeidspartneren innen risikostyring, bærekraft og samfunnssikkerhet.

Verdiene våre

Verdiene våre veileder oss og beskriver vår felles identitet.


Kompetanse

Vi bygger systematisk kompetanse for å sikre høy kvalitet i alt vi gjør. Kontinuerlig læring er viktig for trivsel og utvikling.


Integritet

Vi leverer det vi lover, og overholder lover og forskrifter. Vi er åpne og ærlige med kundene våre, og vi fremmer også en ærlig dialog internt i Proactima.


Balanse

Våre kolleger skal ha frihet til å jobbe fleksibelt, så lenge kundenes behov blir møtt. Arbeid i Proactima skal være forenlig med en meningsfull fritid.

Proactima er et ledende konsulentselskap i Norge innen risikostyring, bærekraft, HMS og samfunnssikkerhet.