(+47) 4000 1933 post@proactima.com
Marie Røyksund til Proactima

Marie Røyksund til Proactima

Marie Røyksund startet i Proactima den 1. januar 2019. Marie har nylig levert sin doktorgrad innen risikostyring og samfunnssikkerhet på Universitetet i Stavanger. Hovedfokuset i arbeidet var hvordan Petroleumstilsynet (Ptil) forstår og anvender ny kunnskap om risiko....
Fortsatt jobb for OKEA

Fortsatt jobb for OKEA

Det er nå klart at Proactima blir en meget viktig leverandør for OKEA også i første halvår i 2019. Vi har hatt uvurderlig støtte fra Proactima i perioden fram til vi ble operatør på Draugen den 30. november. Det er derfor naturlig å fortsette det gode samarbeidet også...
Fjør i hatten!

Fjør i hatten!

Willy Røed fra Proactima tok nylig over stafettpinnen og ble leder for ARMSG – Applied Risk Management Speciality Group – èn av 17 spesialgrupper innenfor organisasjonen Society for Risk analysis. Lederskiftet ble gjort på en konferanse som denne uka blir...
Fra Kenya til Norge for å lære

Fra Kenya til Norge for å lære

Det har vært en lærerik og inspirerende uke, sier David Ongàre og Judith Muteitsi, begge fra Kenya, da det ukelange oppholdet i Stavanger gikk mot slutten. Sammen med ti andre høytstående kenyanere har de deltatt på et kurs for å lære mer om norsk olje- og...