The Proactima Way

Vårt mål er å hjelpe våre kunder til bedre å håndtere sine egne risikoer. God ledelse krever kompetanse, metoder og praktisk erfaring. Proactima leverer det gjennom konsulenttjenester, verktøy og opplæring.

Rådgiving

Vi har en tverrfaglig tilnærming til å løse utfordringer. For mer komplekse prosjekter vil Proactima bruke kompetanse fra flere disipliner som sikrer at den beste kompetansen brukes for å løse utfordringen.

Verktøy

Vi har en bred portefølje av verktøy. Fra spesialiserte verktøy for yrkeshygiene og kjemikaliestyring til vårt flaggskip – UXRisk – neste generasjons applikasjon som bygger på det nyeste innen skyteknologi.

Kurs og opplæring

Vi tilbyr en rekke e-læringskurs innen alle våre fagområder. I tillegg kan vi tilby tilpasset opplæring for din organisasjon, skreddersydd for å møte dine krav og i tråd med bedriftens standarder.

Om oss

Gjennom selskapets 15 års historie har vi gjennomført en rekke prosjekter for bedrifter, organisasjoner og myndigheter innen olje og gass, transport, maritim sektor, offentlig sektor og bank / forsikring. Det er vårt mål å være i forkant av utviklingen i vårt felt, og vi er derfor også involvert i en rekke FoU-prosjekter.

Proactima ble grunnlagt i Stavanger i 2003 av Hermann Steen Wiencke og Richard Heyerdahl. Etter en beskjeden start har vi opplevd bemerkelsesverdig vekst. Tidlig i 2006 var det syv av oss, og i 2018 har vi vokst til over 70 erfarne konsulenter på våre kontorer i Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim.

Vi har ledende spesialister i alle våre tjenesteområder, og alle våre konsulenter er spesialiserte i minst ett av disse områdene. Dette gjør vårt selskap til et stimulerende arbeidsmiljø og gjør det mulig for oss å sette sammen prosjektgrupper tilpasset vårt oppdrag og våre kunders behov.

For å styrke vår evne til å tilpasse seg kundens behov har vi også etablert et datterselskap, Proactima Project Services (PPS). PPS er et nettverk av 50 uavhengige konsulenter med bred, solid bakgrunn fra petroleumsindustrien. Disse er utleid til selskaper som trenger konsulentstøtte.

Referanser

Proactima er nasjonalt ledende i Norge innen risikostyring, beredskap og samfunnssikkerhet, og kan vise til en rekke strategiske prosjekter innenfor samfunnskritiske prosesser i mange forskjellige bransjer.

Vi har en stor kundeportefølje innenfor blant annet samferdsel og mobilitet, kraft, olje- og gass, maritim, bank og finans og helse. Vi har også omfattende virksomhet innenfor offentlig forvaltning. På kundelisten står over 1500 bedrifter og organisasjoner som inkluderer både små, mellomstore og noen av de største bedriftene i Norge.

Vi har også omfattende samarbeide med flere universitet og høgskoler i Norge.

Samarbeidspartnere

Proactima har et stort og tungt fagmiljø med høy kompetanse innen risikostyring, HMS, sikkerhet, beredskap og informasjonssikkerhet.

I leveransene våre drar vi ofte veksler på dyktige samarbeidspartnere for å tilføre ytterligere spisskompetanse. Proactima har etablerte samarbeid med sikkerhetsselskapet Aeger og IT security selskapet Netsecurity. Proactima er også en del av Security Risk Alliance.

Vår visjon

Proactima skal være en nasjonalt anerkjent leverandør av tjenester innenfor risikostyring, HMS-ledelse og samfunnssikkerhet. Med anerkjent mener vi:

Anerkjent av våre kunder for gode produkter, høyt ferdighetsnivå og høy kvalitet på våre tjenester.

Anerkjent i samfunnet (fagfellesskap, relevante næringer, kunder) som bidragsyter til utvikling av våre fag gjennom deltakelse i nasjonale FoU-programmer og utvikling av nye produkter og tjenester.

Anerkjent i bransjen som en attraktiv arbeidsplass som gir gode muligheter for utvikling, gode vilkår og hvor det er hyggelig å jobbe.

Våre verdier

Kompetanse

Vi tror på å bygge systematisk opp selskapets kompetanse for å sikre høy kvalitet i våre produkter og tjenester, og at kontinuerlig læring er viktig for trivsel og utvikling.

Integritet

Vi skal levere det vi lover, og overholde lover og forskrifter. Vi skal være åpne og ærlige med våre kunder, og vi skal fremme en åpen, ærlig dialog i vårt selskap.

Balanse

Vi ønsker oss kolleger med frihet til å jobbe som de foretrekker, så lenge våre kunders behov blir møtt. Arbeid i Proactima skal være forenlig med et godt familieliv.

Vi er her for å hjelpe

Hvem vi er

Trond Winther

Posisjon:CEO
Telefon: +47 952 94 191
E-post: trond.winther@proactima.com.
Trond Winther er CEO i Proactima.

Trond Winther

CEO

Richard Heyerdahl

Posisjon:Partner og Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap og Virksomhetsstyring
Telefon: +47 905 50 971
E-post: richard.heyerdahl@proactima.com

Richard Heyerdahl

Partner og Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap og Virksomhetsstyring

Hermann Steen Wiencke

Posisjon:Partner og Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap
Telefon: +47 918 62 484
E-post: Hermann.steen.wiencke@proactima.com

Hermann Steen Wiencke

Partner og Konsulent Sikkerhet, HMS, Risikostyring, Beredskap
Stian Opsahl Hetlevik

Stian Opsahl Hetlevik

Posisjon:Leder Digitale Løsninger
Telefon: +47 402 14 307
E-post: stian.opsahl.hetlevik@proactima.com

Stian Opsahl Hetlevik

Leder Digitale Løsninger

Jens thomas Sagør

Posisjon:Avdelingsleder Trondheim
Telefon: +47 995 23 886
E-post: jens.thomas.sagor@proactima.com

Jens thomas Sagør

Avdelingsleder Trondheim

Kristin Myhre

Posisjon:Avdelingsleder Bergen
Telefon: +47 905 09 061
E-post: kristin.myhre@proactima.com

Kristin Myhre

Avdelingsleder Bergen
Vibeke Langeland Pedersen

Vibeke Langeland Pedersen

Posisjon:Avdelingsleder Oslo
Telefon: +47 930 30 130
E-post: vibeke.pedersen@proactima.com

Vibeke Langeland Pedersen

Avdelingsleder Oslo

Rune Sjursen

Posisjon:Avdelingsleder Stavanger
Telefon: +47 926 14 085
E-post: rune.sjursen@proactima.com

Rune Sjursen

Avdelingsleder Stavanger

Lonan Kierans

Posisjon:Konsulent og Sektoransvarlig Olje og Gass
Telefon: 93426910
E-post: lonan.kierans@proactima.com

Lonan Kierans

Konsulent og Sektoransvarlig Olje og Gass
Hanne Marit Berge

Hanne Marit Berge

Posisjon:Konsulent og Fagleder Virksomhetsstyring
Telefon: +47 992 83 884
E-post: hanne-marit.berge@proactima.com

Hanne Marit Berge

Konsulent og Fagleder Virksomhetsstyring

Bror J. T. Wik

Posisjon:Konsulent og Fagleder Helse og Arbeidsmiljø
Telefon: +47 958 31 810
E-post: bror.wik@proactima.com

Bror J. T. Wik

Konsulent og Fagleder Helse og Arbeidsmiljø
Thor Schjetne

Thor Schjetne

Posisjon:Konsulent og Fagleder Helhetlig Risikostyring
Telefon: +47 915 10 778
E-post: Thor.schjetne@proactima.com

Thor Schjetne

Konsulent og Fagleder Helhetlig Risikostyring

Jonas Eriksen

Posisjon:Konsulent Fagleder Beredskap og Krisekommunikasjon
Telefon: +47 482 24 662
E-post: Jonas.eriksen@proactima.com

Jonas Eriksen

Konsulent Fagleder Beredskap og Krisekommunikasjon

Anne-Kari Valdal

Posisjon:Konsulent og Fagleder Security/Sikring
Telefon: +47 990 04 026
E-post: anne-kari.valdal@proactima.com

Anne-Kari Valdal

Konsulent og Fagleder Security/Sikring
Ivar Kvadsheim

Ivar Kvadsheim

Posisjon:Konsulent Beredskap, Kommunikasjon og Bærekraft
Telefon: +47 924 26 086
E-post: ivar.kvadsheim@proactima.com

Ivar Kvadsheim

Konsulent Beredskap, Kommunikasjon og Bærekraft