You are here: Home > Pålitelighetskrav til instrumenterte sikkerhetssystemer (SIL)

Kontakt oss

Proactima bruker svært kompetente konsulenter med praktisk erfaring fra myndighetsrevisjoner, offentlige beredskapsorganer, nasjonale granskinger samt private og frivillige beredskapsaktører.

Harald Hamran

Consultant reliability and availability studies

Aktuelt

More