Personvern for jobbsøkere – Proactima AS

Vi har mottatt din søknad for mulig ansettelse i Proactima AS, og vi ønsker å uttrykke vår takknemlighet for din interesse i vårt selskap.

Som en del av utvelgelsesprosessen ønsker vi å informere deg om Proactima’s personvern i forbindelse med innsamling, behandling og lagring av personopplysninger i henhold til forskrifter for beskyttelse av personopplysninger (GDPR regulering).

Under en rekrutteringsprosess er det nødvendig for Proactima å samle inn, behandle og lagre personopplysninger fra jobbsøkere. Dette for å kunne gjennomføre en grundig og rettferdig prosess for å velge den best kvalifiserte kandidaten til stillingen.

Personopplysninger som samles inn.

Avhengig av stilling er personopplysningene som samles inn begrenset til følgende:

  • Navn, kontaktdeltaljer, fødselsdato, familiesituasjon, nasjonalitet, språk, hobbyer og interesser.
  • Kompetansedetaljer, for eksempel utdanning, opplæring, tidligere erfaring, sertifikater, ferdigheter, prestasjoner og spesialområder.
  • Personlig profil, personlighetstest.
  • Referansepersoner med navn, firma, stilling og kontaktinformasjon.
  • Detaljer knyttet til evaluering av kandidat.

Informasjonskilde

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er samtykke ved at en søker stilling.

Hovedkilden til informasjon er fra søkeren gjennom jobbsøknad og CV sendt fra søker til Proactima via epost eller LinkedIn, og fra intervjuer med søkeren. I tillegg kan Proactima få informasjon fra andre kilder som referansepersoner, opplærings- og utdanningsinstitusjoner, sosiale medier, websøk osv. Evalueringsprosessen kan også gi personlig data som testresultat, intervjunotater, evaluering og gjennomgang av notater.

Tilgang på informasjon:

Informasjonen deles internt med relevant personell som er aktivt involvert i utvelgelsesprosessen. Dette kan inkluderer HR, avdelingsleder, fagleder, sektoransvarlig, daglig leder og økonomiansvarlig.

I de tilfeller hvor Proactima bruker en ekstern part for støtte i rekrutteringsprosessen, for eksempel rekrutteringsbyrå, psykometrisk testing eller verifisering av eksamensbevis, kan personopplysninger også deles med en slik leverandør.

Begrensinger på tilgang:

Personopplysningene blir kun brukt under rekrutteringsprosessen og deles kun med personell som er involvert i utvelgelsesprosessen. Vi bruker strenge adgangs- og lagringsstandarder som sikrer at slik informasjon ikke blir gjort tilgjengelig for uautorisert personell. Etter fullført rekrutteringsprosess vil all personopplysning relatert til søkere som ikke er valgt bli slettet. Vi lagrer ikke søknader, CV’er og annet fra kandidater som sender inn en åpen søknad, dette vil også bli slettet etter gjennomført evaluering.

Søkeres tilgang til informasjon:

Alle søkere har rett til å få tilgang til personopplysningene om seg selv som er samlet inn, lagret og behandlet under rekrutteringsprosessen. Ved eventuelt ønske om dette ber vi deg ta kontakt på post@proactima.com før rekrutteringsprosessen er fullført.