Personvernærklering for Proactima AS

Behandlingsansvarlig

Denne personvernerklæringen handler om hvordan vi samler inn, bruker og lagrer persondata fra kundene til Proactima AS. Slike opplysninger behandles i overenstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR). Hovedansvarlig for behandling av personalopplysninger er daglig leder.

Personopplysninger

Personopplysning er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres ved hjelp av en referanse til navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller andre identifikatorer. For en oversikt over kategoriene av personopplysninger som behandles av Proactima og annen viktig informasjon om vår behandling av personopplysninger, vennligst les informasjonen nedenfor.

Vi avslører aldri opplysninger om deg til andre parter. Tilgang til personlig informasjon er begrenset til Proactima sine ansatte som må ha tilgang for å gjøre jobben sin. Det er stilt samme krav til sikkerhet og konfidensialitet hos våre leverandører som hos oss selv gjennom våre databehandleravtaler.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene for Proactima er samtykke eller avtale. Samtykket avgis ved din registrering til rådgiving, kurs, seminar, eller som mottaker av nyhetsbrevet.

Proactimas behandling av personopplysninger

Proactima samler og bruker kun personopplysninger for å gi deg de tjenestene du etterspør, og for å administrere din kontaktoppføring, identifisere deg og kommunisere med deg. Opplysningene brukes under oppdrag og i etterkant for evaluering, De kan også bli brukt for informasjon om nye tjenester Proactima leverer. Opplysningene lagres så lenge det er hensiktsmessig etter formålet.

Du kan motsette deg bruken av dine personopplysninger til direkte markedsføring når som helst, vi vil da avstå fra enhver behandling i den grad den er knyttet til slike formål. Du kan informere oss om dine innsigelser ved å sende en mail til: post@proactima.com

Mottaker av personlig data:
Dine personopplysninger vil kun bli offentliggjort til interne mottakere i Proactima, opplysningene vil ikke bli delt til tredjeparts mottakere.

Nettrafikk:
Når du besøker nettstedet av informasjonsmessige grunner, dvs. uten å være registrert, samler og lagrer vi automatisk visse typer informasjon (som for eksempel enhetstype, nettleseren som brukes, dato og klokkeslett for besøket, besøkte sider).

Vi bruker bare slike data for å hjelpe oss med å yte en effektiv tjeneste (for eksempel å tilpasse nettstedet vårt kunders behov). Personopplysningene som samles inn er nødvendig for å kunne tilby deg nettsiden. Det er ikke mulig å spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Opplysninger om kunder:
I forbindelse med kundeforhold er vi pålagt å innhente opplysninger som navn, epost adresse og stillingsinformasjon som kundekontakt. Disse opplysningene benytter vi for å behandle ditt kundeforhold, gjennom for eksempel å svare på forespørsler, sende tilbud og utføre ordre og evaluering av oppdrag. Opplysningene kan også bli brukt for å informere om andre tjenester vi ser kan være av nytte for kunden, i form av for eksempel nyhetsbrev. Kundeopplysninger registreres i vår kundedatabase.

Vi tar vare på de opplysningene du gir oss så lenge vårt kundeforhold består. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagret om deg. Etter endt kundeforhold vil vi også ta vare på data så lenge vi ser det hensiktsmessig ut fra vår legitime interesse for informasjon om vår oppdragshistorikk. Dette også for å hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

Kurs:
Proactima har egen leverandør portal i Mintra Trainingportal. Det stilles samme krav til Mintra Trainingportal knyttet til personvern, som er spesifisert i en databehandler avtale mellom Proactima og Mintra Trainingportal. Når du melder deg på kurs i regi av Proactima godkjenner du at dine opplysninger legges i Mintra Trainingportal. Informasjon som lagres kan være opplysninger som navn, epostadresse, telefon og fødselsdato. Brukerkonto vil ikke slettes, så lenge Proactima ser det hensiktsmessig å beholde den. Dette for å beholde kurshistorikken din, samt din tilgang til å skrive ut kursbevis.
Du kan selv be om å få din brukerkonto slettet, eller slette konto selv.

Nyhetsbrev:
Proactima sender jevnlig ut et nyhetsbrev. Når du melder deg på vårt nyhetsbrev ber vi om din e-postadresse og for- og etternavn. Din e-postadresse vil bli bruk til utsending av nyhetsbrev, og de øvrige opplysningene til å tilpasse innholdet i nyhetsbrevet til din profil. For hvert nyhetsbrev som sendes har du som mottar brevet en mulighet til å stoppe mottaket av fremtidige utsendelser («unsubscribe»). Dersom du melder deg av abonnement for nyhetsbrevet vil informasjonen om deg bli deaktivert. Du vil da ikke lenger motta nyhetsbrevet vårt.

Ledige Stillinger:
Proactima bruker LinkedIn ved registrering av søknader. Når du søker på en stilling i Proactima legger du inn personopplysninger om deg selv i LinkedIn’s database og en aksepterer deres betingelser. Dette er opplysninger som ikke Proactima kan slette, men du kan til enhver tid be om å bli slettet fra databasen ved å kontakte LinkedIn direkte. For mer informasjon vedrørende personvern for jobbsøkere, vennligst se her

Sosiale medier:
Proactima benytter Facebook, LinkedIn, YouTube og andre sosiale medier for å gi informasjon om våre aktiviteter. Dersom du følger oss på disse sosiale medier, vil den relevante plattformen være ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Revisjon av personvernerklæring:
Proactima kan endre eller oppdatere personvernerklæringen uten varsel. Alle slike endringer trer i kraft når de er lagt ut på nettstedet. Det er ditt ansvar å overvåke slike oppdateringer. Personvernerklæringen ble sist oppdatert 16.1.2019.

Kontaktinformasjon:
Dersom du har spørsmål om bruk av dataene eller personvernerklæringen kan du kontakte vår databehandler på post@proactima.com