(+47) 4000 1933 post@proactima.com

Beredskap og Krisekommunikasjon

Proactima tilbyr ledende kompetanse innen landbasert, maritim og petroleumsrelaterte beredskaps og krisekommunikasjonstjenester.

Vi kan bistå med å utvikle en komplett beredskapsorganisasjon. Vi er erfarne i både privat og offentlig sektor, og har kunder både nasjonalt og internasjonalt.

Våre tjenester er basert på en god forståelse av eksisterende regelverk, den nyeste forskningen og bred erfaring med beredskapsanalyser, kompetansebestemmelser, planer og beredskapsstyring på alle nivåer. Vi har også egne treningsfasiliteter over hele landet. Vi kan bistå med coaching av nøkkelfunksjoner etter at en hendelse har oppstått, og et verifiseringsprogram og revisjon av våre kunder eller deres partnere.

Beredskapsanalyse

Proactimas beredskapsanalyser utføres i henhold til relevante forskriftskrav og industristandarder. Relevante interessenter er involvert i arbeidet med å sikre gode kvalitetsanalyseresultater, forankre resultater og forenkle gjennomføringen av tiltak. Plassespesifikke faktorer som påvirker risikonivået bør også vurderes og følges opp med en lokalspesifikke beredskapsanalyse.

Basert på analysen vil rektor kunne etablere, gjennomføre revisjoner av og kontinuerlig forbedre sin beredskapsløsning basert på dette.

Beredskapsdokumentasjon

Proactima bruker svært kompetente konsulenter med betydelig praktisk erfaring fra myndighetsrevisjoner, offentlige beredskaps- og beredskapsorganer, nasjonale granskinger og private og frivillige beredskapsaktører. Vi har erfaring fra alle deler av lokal, regional og nasjonal beredskapsorganisasjon, fra taktisk på stedet, til strategiske og omdømme-relaterte vurderinger. Dette gjør oss i stand til å forstå behovene i organisasjonen din og realisere dem som korrekt og effektiv beredskapsdokumentasjon. Vi har også stor erfaring med å tilpasse beredskapsdokumentasjon for elektroniske verktøy.

Beredskapstrening og øvelser

Våre treninger og øvelser kan være standardløsninger, eller tilpasset organisasjonen, driften og plasseringen. Vi kan også gi individuell veiledning til nøkkelpersonell under opplæring, øvelser og innsats. Vi har erfarne markører for rollespill eller praktiske øvelser i operasjonsrommet, pårørendesenter, etc., etter behov. Mediene vil også være en viktig faktor i en ekte situasjon, og vi har også god erfaring med opplæring for dette, fra moderat medietrykk til fullskala øvelse med TV- og radiosendinger og digitale medier.

Det menneskelige elementet i beredskap

Beredskapssituasjoner krever at ledere gjør hurtige og gode beslutninger under stress. Stress påvirker oppmerksomhet, minne og kommunikasjon. Å være klar over dette er nødvendig for god ledelse. Proactima kan gi alt fra forelesninger og trening i menneskelige reaksjoner i krisesituasjoner for beredskapsorganisasjonen, til utvalgsprosesser beredskapspersonell. Gjennom trening, simulering og øvelser, vil vi bidra med observasjons- og kommunikasjonstrening for personell som deltar eller vil delta i beredskapsorganisasjoner.

Proactima har også psykologer som kan bistå organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner i tilfelle kritiske hendelser. Vi tilbyr ulike former for oppfølging, som å avdekke eller debriefe i grupper, eller individuell oppfølging. Vi kan også bistå med etableringen av en kollegastøtteordning gjennom kurs og oppfølging for hver organisasjon.

Proactima leverer kurs og praktisk opplæring av mottakspersonalet som er involvert i håndtering av pårørende, og bistår ved etablering av evakueringssenter eller etablering av et senter for å beskytte pårørende. Vi kan bistå med opplæring i å organisere denne typen senter, samt opplæring i forhold til psykologiske faktorer og reaksjoner som kan oppstå ved en kritisk hendelse.