(+47) 4000 1933 post@proactima.com

Organisasjon og kultur

Proactima tilbyr flere tjenester innen analyse og vurdering av sikkerhetskritiske aspekter, fra vurdering av effekten av sikkerhetsrelaterte tiltak, for å identifisere og beskrive den eksisterende HMS-kulturen for å forutsi sikkerhetskritiske konsekvenser av organisasjonsendringer.

Systematisk utvikling av HMS kultur

En velfungerende kultur bidrar til å støtte organisasjonens strategier og mål. Men i enkelte tilfeller kan kulturen arbeide mot organisasjonens mål. Dette kan være risikabelt. Aktivt arbeid på en risikofylt kultur kan være helt nødvendig for å forhindre en ulykke. Kultur kan endres, men dette krever kontinuitet, kompetanse og kommunikasjon. Proactima har spesialisert kompetanse innenfor HMS-kultur og organisasjonsendringer. Våre konsulenter bidrar til kartlegging, gjennomføring og tidlig drift av et HMS-kulturprogram.

Identifikasjon av sikkerhetskritiske konsekvenser

Organisatoriske endringer som omstrukturering, fusjoner, oppkjøp, nedbemanning og teknologiske endringer har ofte sikkerhetskritiske konsekvenser. Det er viktig at organisasjonen opprettholder kontroll over sikkerheten både i den faktiske forandringsprosessen og i den endelige organisasjonen.

Det er derfor god praksis å identifisere og analysere mulige sikkerhetskritiske konsekvenser som en del av planleggingen av endringsprosessen. Proactima kan hjelpe deg å være proaktiv ved å kartlegge sikkerhetskritiske konsekvenser og identifisere tiltak.

Evalueringer

Som en del av kvalitetssikringen er det naturlig å vise resultatet av sikkerhetsrelaterte tiltak som trening, utdanning, endringer i styringssystemer etc. Proactima gir flere verktøy for identifisering og måling av effekt. Produktene omfatter både kvantitative data (forhåndsforsøk gjennom undersøkelser, tester, målinger) og kvalitative (observasjoner, intervjuer) beskrivende data.

Kartlegging av HMS kultur

Det kan være vanskelig å identifisere aspekter av organisasjonens sikkerhetskultur. Proactimas team inkluderer antropologer, psykologer og andre samfunnsvitere som kan kartlegge de kulturelle dimensjonene av sikkerhet i organisasjonen.