(+47) 4000 1933 post@proactima.com

Risikostyring

Hvordan ta gode beslutninger

Proactima tilbyr rådgivning innen risikostyring for alle sektorer, og har bidratt til å løse utfordringer innen blant annet petroleums- og gassindustrien, det nasjonale helsevesenet, transportsektoren, kraftindustrien og strømforsyningen og informasjon og kommunikasjonssektoren.

Proactima tilbyr også forsknings- og utdanningstjenester innenfor disiplinen gjennom samarbeidet vårt med Universitetet i Stavanger og våre egne kurs. Våre medarbeidere har publisert en rekke forskningsartikler innen risikostyring og risikoanalyser i de senere år, samt skrevet flere lærebøker om risikoanalyse og risikostyring. Forskningen sikrer rask implementering av ny kunnskap.

Eksempler på tjenester vi kan tilby:

  • Støtte for implementering av effektiv, omfattende risikostyring i organisasjonen.
  • Analyser i planleggingsfasen, for eksempel valg av konsepter og løsninger.
  • Barrierestyring.
  • Bow-tie analyse ved hjelp av BowTieXP.
  • Analyser for å vurdere hvilket utstyr og funksjoner som bør prioriteres, for eksempel med hensyn til vedlikehold.
  • Vurdere effekten av ulike risikoreduserende tiltak.
  • Dokumentasjon om at risiko er sikret (ALARP vurdering).
  • Operasjonelle risikoanalyser: som for eksempel HAZID, HAZOP
  • Analysene kan baseres på både kvalitative og kvantitative verktøy og metoder.