(+47) 4000 1933 post@proactima.com

Samfunnssikkerhet

Samfunnsikkerhet omhandler samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og sikre borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for belastning.

For å forebygge ulykker, skade og tap i samfunnet, må hver spiller i den private og offentlige sektoren kartlegge risikoen de står overfor, og systematisk arbeide for å redusere risikoen ned til ønsket nivå. En forutsetning for effektiv innsats er tverrfaglig samarbeid, slik at arbeidet er målrettet, sparer ressurser og er i tråd med målene.

Hva kan du forvente av oss?

Vi ønsker å gi våre kunder verktøyene de trenger for å håndtere viktige utfordringer alene.

Proactima har lang erfaring innen:

 • Etablering av systemer som forhindrer ulykker, kriser og andre uønskede hendelser
 • Bidrag til godt beredskapsarbeid
 • Tilrettelegging av effektiv beredskaps og krisehåndtering
 • Vi jobber med både landbaserte og offshore industrier.
 • Vi bruker forskning og utvikling i egne og eksterne prosjekter for å skape ny kompetanse innen disiplinen.
 • Vi har prosjektbasert samarbeid med regulerende myndigheter, Universitetet i Stavanger og andre sterke fagmiljøer innen sivil beskyttelse.
 • Våre tjenester inkluderer rådgivning, nettbasert, integrert trening og forskning og utvikling.

Proactima gir hjelp innen:

 • Styringssystemer
 • Risikoanalyser
 • Beslutningsstøtte
 • Rådgivende tjenester
 • Gransking
 • Forberedelse og gjennomføring av planer
 • Opplæring