(+47) 4000 1933 post@proactima.com

Sikring – security

Vi hjelper deg med effektiv håndtering av sikringsrisiko – for å ta vare på dine verdier

 

Risikobildet i samfunnet er i stadig endring. Tilsiktede handlinger og de kostbare følgene av disse, får stor oppmerksomhet i dag.

Vi ser et internasjonalt politisk bilde som endres raskt og en rivende teknologisk utvikling og digitalisering.  Rekken av sikringshendelser som har rammet nasjonale og internasjonale virksomheter de siste årene er lang. Samfunnet, myndighetene og kundene forventer at din virksomhet kjenner og håndterer sikringsrisiko. Å være uforberedt kan koste dyrt  både med tanke på liv, økonomi, effektivitet og ikke minst omdømme.

For mange er det overveldende å forholde seg til både forventninger fra kunder og samfunn, nye krav i lover, forskrifter og standarder – samtidig som virksomheten skal drives effektivt!

I Proactima kan vi lover, regler og standarder. Proactima er et bindeledd mellom teknisk sikringskompetanse og risikoeiere. Vi kan omsette sikringsbehov til beslutningsunderlag, og beslutninger til sikringstiltak. Vi:

 • tilrettelegger for at du skal kunne styre sikringsrisiko med systemer og verktøy du allerede har
 • tilbyr tilpassede verktøy og metoder som bidrar til effektiv risikostyring
 • kjenner nye trusler og sårbarheter, og fordi våre konsulenter selv har operativ bransjeerfaring, forstår vi også hvilken risiko dette kan innebære for din virksomhet .
 • kartlegger din og dine leverandørers status. Vi kan revisjon, tilsyn, øvelser og sårbarhetskartlegging.
 • hjelper deg  med å finne de effektive tiltakene
 • har spisskompetanse på nye regelverk, standarder, krav og forventninger og kan
  • Vurdere om din virksomhet oppfyller krav
  • Si hva din virksomhet mangler for å oppfylle kravene
  • Fortelle hvordan din virksomhet kan oppfylle nye krav – effektivt
  • Følge opp leverandørene dine for å sikre at de oppfyller kravene som er viktige for deg

Vi har også tett partnerskap med spesialister innen cybersecurity og etterretning og trekker på deres spisskompetanse når det er nødvendig.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg:

Fagleder security Anne-Kari Valdal

E-post: anne-kari.valdal[alfakrøll]proactima.com

Telefon: 99 00 40 26