(+47) 4000 1933 post@proactima.com

Security

Vi hjelper våre kunder med å sikre en effektiv, høykvalitets implementasjon av security relaterte tjenester.

De siste års hendelser, økte nasjonale sikkerhetsnivåer, samt generelle trender og utviklinger i samfunnet, har skapt nye krav til organisasjoner om å ta en proaktiv tilnærming til beskyttelse mot villede handlinger. Våre tjenester omfatter alle security-fag innen fysisk, personell og informasjonssikkerhet i henhold til ISO31000, ISO9001, ISO19011, ISO27001 og andre norske standarder.

Våre konsulenter har erfaring fra nasjonal sikkerhet, ledelse, risikostyring, etterretning (PST / NIS), bekjempelse av internasjonal organisert kriminalitet, Forsvaret, Utenriksdepartementet og andre sikkerhetstjenester.

Vi har utviklet en prosess for implementering, vurdering, opplæring og evaluering av sikkerhet i organisasjoner. Våre tjenester er skreddersydd for din organisasjon, drift eller plassering. Vi kan også gi individuell veiledning til nøkkelpersoner / ledere.

Proactima tilbyr også et kurs i reisesikkerhet, og kan hjelpe din bedrift til å planlegge forretningsreiser på en helhetlig og forutsigbar måte med passende forebyggende og risikoreduserende tiltak basert på et tilstrekkelig kjent og akseptert risikonivå.