(+47) 4000 1933 post@proactima.com

Styringssystemer

Styringssystemet representerer bedriftens kollektive beste praksis og kunnskap. Ta vare på kunnskapen og la den være til nytte for alle ansatte.

I mange næringer, som petroleumsindustrien, stiller krav om utvikling og vedlikehold av et styringssystem. I andre er det et bevisst valg for å forbedre åpen og konsekvent drift og ytelse. Uansett er et velfungerende styringssystem tegn på en fokusert, profesjonell organisasjon.

Hver organisasjon står overfor unike utfordringer; Vi ønsker å forstå dine utfordringer og gi kyndig veiledning og hjelp. Du vil få tilgang til et team av eksperter fra våre mange fagområder for å bistå i alle deler av utvikling og implementering av styringssystemet. Vårt mål er å bidra til å bygge et robust styringssystem som du kan videreutvikle og utvikle etter hvert som selskapet modnes.

Proactima vil gi sin kunnskap, erfaring og kompetanse for å sikre at du og din organisasjon lykkes med å etablere et velfungerende styringssystem.

Revisjon og tilsyn

Vi har lang erfaring med å forberede og gjennomføre revisjonsprogrammer. Våre konsulenter har erfaring både som hovedrevisorer med tilsynsmyndigheter, ansvarlig for internrevisjon i organisasjoner, samt gjennom leverandørrevisjoner. For revisjoner og andre samsvarsvurderinger tilbyr Proactima både opplæring og kurs, støtte som for eksempel revisorer og / eller revisorer, samt komplette vurderinger og revisjoner, både internt og med leverandører.