(+47) 4000 1933 post@proactima.com

Ytre miljø

Miljøet er en faktor som selskapene må vurdere i sin daglige drift. Myndigheter, interessenter og allmennheten holder øye med hvordan bedrifter behandler miljøet vårt.

Proactima har sterk kompetanse innenfor det ytre miljø, og har lang erfaring med å løse utfordringer på dette området, først og fremst for olje- og gassindustrien, men også andre næringer og myndigheter. Vi kjenner norsk og internasjonal miljøregulering og myndighetenes forventninger til selskapene.

Vår kompetanse omfatter miljøegenskaper for kjemikalier, konsekvenser av utslipp til havmiljøet, miljørisiko, beredskap knyttet til akutt oljeutslipp, risikoanalyser knyttet til klimaendringer, utvikling av styringssystemer og vurdering av overholdelse av gjeldende vedtekter, regler og standarder. Vi utarbeider nødvendige analyser og applikasjoner og gir kontinuerlig miljørådgivning.