Hva vi gjør

Rådgiving og analyse

Rådgiving og analyse

Vi har en tverrfaglig tilnærming til å løse utfordringer. For mer komplekse prosjekter vil Proactima bruke kompetanse fra flere disipliner som sikrer at den beste kompetansen brukes for å løse utfordringen.

Gjennom selskapets 15 års historie har vi gjennomført en rekke prosjekter for bedrifter, organisasjoner og myndigheter innen olje og gass, transport, maritim sektor, offentlig sektor og bank / forsikring. Det er vårt mål å være i forkant av utviklingen i vårt felt, og vi er derfor også involvert i en rekke FoU-prosjekter.