Rådgiving og analyse:

Ledelse- og styringssystem

Vi tror at en virksomhets utfordringer, men også løsninger, finnes i grensesnittet kultur, struktur og kompetanse. Proactima tilbyr derfor tjenester som hjelper deg å gjennomføre tiltak der de har størst verdi.

Vi tilbyr rådgivning knyttet til kompetanseutvikling og kultur, menneskelige faktorer i utøvelsen av arbeid og ved endring og forbedring av struktur gjennom våre tjenester knyttet til styringssystem.

Tjenester