Rådgiving og analyse:

Ledelsesrådgiving

Vi hjelper kundene våre med å styre sin egen risiko. God styring krever velprøvde metoder, teoretisk kompetanse og praktisk erfaring. Dette får du i rådgiverne fra Proactima. Til å løse oppdrag for våre kunder, har Proactima samlet flere av landets ledende eksperter på risiko- og virksomhetsstyring.

Alle våre oppdrag utføres med en tverrfaglig tilnærming. På den måten kan vi tilnærme oss utfordringer fra flere vinkler og produsere de beste og mest helhetlige løsningene.

For større oppdrag settes derfor prosjektgruppen fra Proactima sammen av medarbeidere fra de tjenesteområdene som er mest relevante for oppdraget; risikostyring, beredskap, virksomhetsstyring, samfunnssikkerhet, arbeidsmiljø, omdømmerisiko og kommunikasjon, ytre miljø og organisasjon og kultur.

Hos oss utfordres akademikeren til å omsette teori til praksis, og feltarbeideren til å tenke mer metodisk og systematisk. Slik utfordrer vi det etablerte, utvikler nye metoder og driver faget videre, sammen med våre oppdragsgivere.

Vi jobber innen en rekke bransjer og samler kunnskap og erfaring fra oppdrag innenfor samferdsel, olje og gass, maritim sektor, kraftindustrien, bygg og anlegg, bank og finans, olje og gass, offentlig sektor og utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Kort oppsummert: vår oppgaveløsing har en tverrfaglig, helhetlig tilnærming. Bredde innen fag, metode og bransjeerfaring er vårt konkurransefortrinn.

Tjenester