Rådgiving og analyse:

Planer

Planer i ulike former og omfang er et sentralt virkemiddel for å sikre forutsigbarhet og utvikling i organisasjoner.

Proactima bistår med å utvikle og følge opp planer som hjelper organisasjoner til å strukturere og styre prosesser og aktiviteter knyttet til risikostyring.

Tjenester