Rådgiving og analyse:

Trening og øvelse

Kompetanse er avgjørende for kvaliteten i alt krise- og beredskapsarbeid.
Proactima tilbyr alle former for opplæring, trening og øvelser innen krise- og ulykkehåndtering. Opplæring kan gjennomføres for hele beredskapsorganisasjonen eller for særskilte funksjoner og roller

Tjenester

Proactima bidrar til et bærekraftig samfunn ved å hjelpe våre kunder i å forstå og håndtere trusler og muligheter knyttet til bærekraft og ESG.