(+47) 4000 1933 post@proactima.com

Olje og gass

Proactima leverer et bredt spekter av tjenester til operatører, riggeiere og underleverandører.

Samferdsel

Proactima har gjennom en rekke prosjekter bygget opp bred erfaring innen sikkerhet og risikostyring i samferdselsektoren.

Kraft

Proactima leverer en rekke tjenester innen risikostyring og beredskap for kraftsektoren, og har et sterkt engasjement i utvikling og deling av kunnskap i bransjen.

Bank og finans

Proactima leverer et bredt spekter av tjenester knyttet til risikostyring, beredskap og kriseledelse innen bank og finans.

Offentlig sektor

Proactima har lang erfaring med oppdrag fra ulike kunder i offentlig sektor.

Akvakultur

Proactima har erfaring i å støtte industrien med risikostyring, beredskap og hydrodynamiske simuleringer.

Helse

Proactima har bygget opp et solid grunnlag med erfaring og kunnskap gjennom praktisk erfaring med analyser og råd i helsesektoren.

Maritim

Vi har et bredt spekter av tjenester innen risikostyring, sikkerhetskultur, beredskap og krisestyring.