Sammen gjør vi en forskjell

Om Proactima

 

Styring, organisasjon og ledelse

Ledelse

Proactimas bedriftskultur er tuftet på god forretningsskikk, åpenhet, ærlighet og respekt for andre mennesker.

Trond Winther

Daglig leder

Jens Thomas Sagør

Leder Forretningsutvikling

Kristin Myhre

Leder teknisk og operasjonell rådgivning og analyse

Stian Opsahl Hetlevik

Leder Digital Solutions

Mari Melbye Alpert

Leder People and Culture

Bjarte Bakke

CFO

Trine Nikolaisen

Avdelingsleder Strategisk Rådgivning og Analyse

Styret

Richard Heyerdahl

Styrets leder

Hermann Steen Wiencke

Styremedlem og leder Proactima Invest

Karianne Haver

Aksjonærvalgt styremedlem

Kaja Heldal Trovåg

Ansattes representant i styret

Tor Guldbrandsen

Ansattes representant i styret

Aksjonærer

Proactima er et privat eid aksjeselskap hvor stor andel av aksjonærene er ansatte i selskapet.

 

Styringssystem

Proactima sitt styringssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001 standard:2015 og ISO 14001. Vårt metodeverk er basert på internasjonale standarder og prosesser. Vi arbeider systematisk med kunnskapsoverføring fra våre rådgivere til våre oppdragsgivere, og vice versa, for å sikre at vi hele tiden ligger i forkant av utviklingen og i henhold til beste praksis innenfor dette området. Vårt styringssystem gir oss anledning til å dokumentere og forbedre våre metoder med hensyn til å imøtekomme behov og forventninger til våre kunder og interessenter.

Proactima er et ledende konsulentselskap i Norge innen risikostyring, bærekraft, HMS og samfunnssikkerhet.