Stikkord: Bane NOR

Geir Hovind-Breisnes har startet i Proactima

Vi har gleden av å presentere Geir Hovind-Breisnes som nytt medlem av Proactima-teamet.

Geir har over 20 års erfaring innen beredskap, sikkerhet og kriseledelse og er i sluttfasen på sin mastergrad innen Risikostyring og sikkerhetsledelse ved Universitetet i Stavanger.

Geir har hatt lederroller innenfor fagområdet i flere komplekse organisasjoner både i statlig og privat sektor. Han kommer til Proactima fra stillingen som seniorrådgiver og fagansvarlig for beredskap og security i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Geir har også erfaring fra blant annet Bane NOR hvor han var fagansvarlig for beredskap og blant annet jobbet med forebyggende sikkerhet, beredskapsplanverk og beredskapsorganisering.

Gjennom mange år både som ansatt i offentlig sektor og som konsulent har han lang erfaring med og kompetanse på helhetlig risikostyring, risikovurderinger, beredskap og krisehåndtering i alle nivåer.

Geir har også hatt ansvar for utarbeidelse av operative planverk, opplæring, trening og øvelser i praktisk beredskapshåndtering for strategisk, operativt og taktisk nivå i mange virksomheter både i statlig og privat sektor.

Vi ønsker Geir velkommen til Proactima!