Stikkord: brannbelastning

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Proactima har inngått en ny rammeavtale med Petroleumstilsynet. Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel. 

Avtalen dekker delområdene risikovurderinger, teknisk sikkerhet, beredskap og analyser. 

– Vi er svært glade for å få fornyet tillit av Petroleumstilsynet, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima. – Proactima har gjennomført en rekke oppdrag for Ptil de siste 12 årene. Blant annet har vi støttet Ptil med faglig underlag og flere studier i forbindelse med forvaltningsplaner for norske havområder. Vi har også gjennomført studier på brann-belastninger i spesielle boreoperasjoner og evakueringsløsninger og vinterisering av innretninger i nordområdene. I tillegg har vi utført kartleggingsoppdrag knyttet til tiltak og standarder for å forebygge akutt utslipp til sjø fra petroleumsvirksomhet i nordområdene.

Proactima er også involvert i flere forskningsoppdrag for Petroleumstilsynet og bistår også innenfor helse og arbeidsmiljø, sier Winther.

– Oppgavene innenfor denne avtalen vil variere i omfang fra enkle analyser til mer inngående utredninger eller verifiseringer av foreslåtte løsninger. Vi jobber med problemstillinger og analyseområder som er svært viktige for olje- og gassindustrien og hvor vi bruker vår lange erfaring og faglige ekspertise for å løse spennende utfordringer, understreker Trond Winther.

Rammeavtalen gjelder for to år med opsjon på videre forlengelse.