Stikkord: ChemiRisk

Økt effektivitet gjennom mer digitaliserte arbeidsmiljøprosesser

De siste to årene har Proactima jobbet med å flytte alle sine verktøy innenfor helse og arbeidsmiljø til en felles digital plattform – UXRisk.

– Nå har vi fullført overføringen av programvarene ErgoRisk, ChemiRisk og PCMS til UXRisk plattformen og som nå blir en del av bruksområdene på Kjemikaliestyring samt helse og arbeidsmiljø, sier leder for digitale løsninger i Proactima, Stian Opsahl Hetlevik, som er fornøyd med å ha ferdigstilt et stort flyttearbeid.

– Vi har jobbet hardt for å sikre en jevn overgang for våre kunder til den nye plattformen, og vi er glade for å se at kundene har valgt å benytte seg av denne løsningen, sier Hetlevik.

Faglig leder for Helse og Arbeidsmiljø i Proactima, Bror Wik, legger til:

– Vi ser at UXRisk-plattformen gir våre kunder mulighet til å digitalisere sine fagområder på en enda mer effektiv måte, noe som gir bedre oversikt og kontroll over arbeidsmiljøprosessene, understreker han.

Alle de 12 selskapene som bruker løsningen er nå enten flyttet over eller er på vei over til den nye plattformen. Dette inkluderer selskaper som AkerBP, Equinor, OKEA, Shell Norge, ConocoPhilips, Neptune og Aker Solutions. Hetlevik legger også til at Proactima i forbindelse med overføringen nå også har etablert et nytt verktøy for eksponeringsregister.

Marianne Melgård i OKEA er også veldig fornøyd med å ha flyttet over til ny plattform og utvidet til bruk av Ergonomivurdering og Eksponeringsregister i tillegg til kjemikaliestyring.

– Vi har allerede sett en økt effektivitet og enklere håndtering av våre arbeidsmiljøprosesser etter at vi flyttet over til UXRisk plattformen, sier Melgård. – Dette gir oss muligheten til å fokusere mer på våre kjerneoppgaver, i stedet for å bruke tid på administrative oppgaver.

Proactima ser frem til å fortsette og tilby sine kunder den beste mulige løsningen for å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø.

Om UXRisk

UXRisk er en skyplattform som gir mulighet for effektiv digitalisering av arbeidsprosesser innen blant annet virksomhetsstyring, risikostyring, helse og arbeidsmiljø, samsvar og kvalitetsstyring. Plattformen er utviklet for å gjøre det enklere for bedrifter å håndtere og overvåke de ulike områdene som nevnt ovenfor, for å komme seg ut av regnearkene og å sikre at de oppfyller relevante lover og reguleringer. Plattformen tilbyr verktøy for å samle inn, lagre og analysere data, samt for å sette opp prosedyrer og rapporteringsmekanismer. Målet er å bidra til en mer effektiv og sikker drift av virksomheten, samt å sikre at arbeidsmiljøet er så bra som mulig for ansatte.

Om ErgoRisk (Helse og arbeidsmiljø)

ErgoRisk er et verktøy som brukes til å vurdere og forebygge ergonomiske risikofaktorer i arbeidsmiljøet. Dette verktøyet gir en oversikt over de mest vanlige risikofaktorene som kan føre til skader på muskel- og skjelettsystemet, samt anbefalinger for hvordan man kan redusere eller eliminere disse risikoene. ErgoRisk kan også brukes til å gjennomføre en ergonomisk evaluering av arbeidsoperasjoner og til å utarbeide en plan for hvordan man kan forbedre ergonomien. Verktøyet er spesielt nyttig for arbeidsgivere som ønsker å forbedre ergonomien i arbeidsmiljøet for å redusere sjansen for skader og øke produktiviteten.

Om ChemiRisk og PCMS (Kjemikaliestyring)

ChemiRisk er et verktøy for å vurdere og håndtere helserisiko i forbindelse med håndtering av kjemikalier. Det kan hjelpe bedrifter med å vurdere og implementere sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for ulykker og skader i forbindelse med kjemikaliene de jobber med.

PCMS er et verktøy for å håndtere søknader om bruk av nye kjemikalier. Brukerne av kjemikalier legger inn søknad om bruk som beskriver hva som skal gjøres og produkt som skal benyttes. PCMS algoritmer gjør så en vurdering av risiko involvert knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Verktøyet håndterer også godkjenningen med en konfigurerbar godkjennerstruktur.

Foto: OKEA/Proactima