Stikkord: corona

Proactima arrangerer læringsdeling for koronasituasjonen

Koronasituasjonen medfører store endringer for de fleste virksomhetene i Norge. For å bidra til læring underveis, har Proactima i løpet av juni arrangert læringsdeling for 35 virksomheter. Dette vil gjøre bedriftene enda bedre i stand til å håndtere høsten og vinterens utfordringer knyttet til pandemien.

Læringsdelinger er gjort som halvdagssesjoner på Teams, for både virksomhetsledere og fagansvarlige innen HR, HMS, kommunikasjon og beredskap. Vi har samlet deltakere fra flere sektorer, som bank og finans, maritim industri, kraft, transport og mobilitet, olje og gass, energigjenvinning, havbruk, telekom og handel. Både private og offentlige virksomheter har vært representert.

Tilbakemeldingene er svært positive. Stor vilje til deling har gitt deltakerne merverdi. Det er identifisert flere områder med mulighet for forbedring, knyttet til emner som kommunikasjon, tilpasning, IT-sikkerhet, effektivisering, risikostyring, samt nye måter å organisere ledelse på, for å nevne noen. Dette gir et godt fundament for å styrke virksomhetsdriften og samtidig ivareta god risikostyring, forretningskontinuitet og beredskap.

Deltakerne vil treffes igjen i september for å dele videre læring gjennom kortere sesjoner.

Håndteringen av koronasituasjonen er ikke over. Proactima anbefaler derfor alle å foreta å en grundig underveisevaluering like over sommeren. Her kan vi bistå med behovstilpasset støtte i tråd med myndighetenes anbefalinger.

Dersom du synes dette høres spennende ut er det bare å kontakte Jo Tidemann eller Jonas Eriksen.