Stikkord: digital sikkerhet

Stian Aker startet i Proactima i dag

Vi har gleden av å presentere Stian Kristoffer Aker som nytt medlem av Proactima-teamet.

Stian kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, fra samfunnssikkerhetsavdelingen og krisestøtteenheten, hvor han har jobbet innenfor krisehåndtering, samfunnssikkerhet og beredskap. Stian har også hatt ansvar for utarbeidelse av plan- og instruksverk, gjennomføring av øvelser på strategisk nivå samt kompetanseheving og beslutningsstøtte.

Tidligere har Stian jobbet i Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap hvor han har vært øvings- og beredskapsansvarlig i Oslo og Akershus sivilforsvardistrikt.

De siste årene har Stian jobbet mye med totalforsvaret, digital sikkerhet og oppfølging av den nasjonale strategien for digital sikkerhet blant annet ved planlegging og gjennomføring av den nasjonale øvelsen Digital 20.

Stian har bakgrunn fra Forsvaret og flere kurs blant annet i NATO regi innenfor krisehåndtering og forebyggende sikkerhetsarbeid. Han er utdannet fra Høgskolen i Innlandet og har både en bachelor og en master innenfor henholdsvis krisehåndtering og offentlig ledelse og styring.

Vi ønsker Stian velkommen til Proactima!