Stikkord: elektrisk transport

Proactima bidrar til helhetlig risikostyring i demoprogram Elnett21

Elnett21 skal utvikle løsninger for morgendagens elektriske transport og Proactima har bidratt til å kartlegge risiko for på et overordnet nivå, for å identifisere hendelser og forhold som kan hindre at demoprosjektets mål nås.

Elnett21 vil demonstrere fremtidens robuste løsninger for utslippsfri, elektrisk transport og bidra til at det blir nok strøm til å møte fremtidens behov i Stavangerregionen. Målet til Elnett21 er å takle økt effektbehov og bidra til optimal bruk av eksisterende strømnett gjennom lokal produksjon, lagring og styring av energi.

«Proactima jobber med å skape et tryggere og mer bærekraftig samfunn, og vi er stolt av å kunne bidra med risikostyring slik at vi får utslippsfri, elektrisk transport på sjø, land og luft», sier Proactimas leder i Stavanger, Rune Sjursen.

Elnett21-konsortiet legger vekt på god risikostyring gjennom hele prosjektperioden, og jobber systematisk for å oppdage endringer i risikobildet og implementere nødvendige tiltak for å best mulig resultat. Prosjektet har flere arbeidspakker og delmål, og risikoarbeidet omfatter samtlige av disse. En dynamisk risikostyringsprosess vil bidra til å styrke beslutninger om hvilke risikoforhold og tiltak Elnett21 bør fokusere på i prosjektet.

«Samarbeidet med Proactima i et så komplekst prosjekt sikrer at vi har god styring og profesjonell beslutningsstøtte. Det bidrar til at Elnett21 får en systematisk håndtering av risiko når vi skal i gang med å teste løsninger for å produsere, lagre og distribuere strøm, samt styre energien smart for å sikre optimal bruk av eksisterende nett», sier prosjektkoordinator Wenche Torvund i Avinor.

Partnere i Elnett21 er Avinor, Forus Næringspark, Lyse Elnett, Smartly, Stavangerregionen Havn. Dette er et prosjekt med en totalramme på 110 MNOK, hvorav Enova støtter Elnett21 med 40 millioner kroner.