Stikkord: energi

Det som var rett i går behøver ikke være rett i dag. Men skal det hindre oss fra handling?

For seks år siden satt jeg og lyttet på et Future Outlook foredrag av en ung og lovende representant fra det internasjonale Energibyrået IEA. IEA var invitert til Norges størst olje og energi konferanse ONS for å fortelle om fremtidens energibehov. Jeg jobbet på den tiden med å pakke og frakte hydrogen til andre deler av verden.

Etter foredraget var det kun jeg som løftet hånden og stusset på hvorfor ikke hydrogen var inkludert i fremtidsscenarioene. Litt forfjamset sa representanten at hydrogen ikke hadde noen signifikant plass eller fremtid i IEA sitt arbeid.

Neivel? Vi som jobbet med hydrogen synes dette var merkelig (IEA har bommet på flere prognoser tidligere). Vi fortsatte likevel vårt arbeid med hydrogen til tross for IEAs konklusjoner og snakket blant annet med Fylkeskommunen i Rogaland som på den tiden hadde investert i bio-gass. I dag har fylkeskommunen endret dette og investert i flere hydrogenprosjekter. Mens biogass ennå ikke har kommet ut av startblokken. Internasjonalt har hydrogen vokst betraktelig, og i dag er det helt klart en integrert del av det grønne skiftet. Prosjektene har kommet så fort at det nå er etterspørsel etter nok fornybar energi til å mette behovet.

Denne historien beskriver kanskje den største utfordringen i det grønne skiftet. Skal vi foreta oss noe eller skal vi vente på vitenskapelige konklusjoner? Det siste kan noen ganger ta tid. Vi velger å mene at den minste risikoen er å komme i gang 😊

Proactima samlet kraftbransjen digitalt

27. mai samlet Proactima 30 deltagere fra en rekke regionale kraftselskaper til Forum for risikostyring i kraftbransjen. Hensikten med disse samlingene er å diskutere aktuelle faglige problemstillinger og utveksle synspunkt som gir oss påfyll i hverdagen, sier Jens Thomas Sagør, som ledet seansen. Tradisjonen tro var ett av medlemsselskapene vert for forumet, denne gang Skagerak Energi, og som sammen med Proactima sto for planlegging av samlingen. Grunnet smitteverntiltak knyttet til Covid-19, ble forumet denne gangen avholdt digitalt.

Tema og diskusjon:

Dagens situasjon med Covid-19 preget også agendaen og temaet for samlingen var kontinuitetsplanlegging og IKT-sikkerhet. Vi ønsker at dette skal være et fora for erfaringsutveksling og diskusjon. Med bruk av ordstyrer og tekniske finesser, ble det rom for det også i den digitale varianten av samlingen. På agendaen stod det fem foredrag:

  • Linda Charlotte Nedberge snakket om IKT-sikkerhet i Skagerak Energi.  
  • Hermann Wiencke fra Proactima presenterte IKT-sikkerhet i et helhetlig perspektiv
  • Erfaringer fra kontinuitetshåndtering i Telenor ble presentert av Jon Magne Haugli
  • Kari-Anne Eivik snakket om erfaringer fra kontinuitetshåndtering i Statkraft
  • Siste innlegg var av Proactimas Jonas Eriksen som presenterte kontinuitetsplanlegging som en del av risiko- og beredskapsarbeidet.

Selskapene Statnett, TrønderEnergi, Eidsiva, Statkraft, Skagerak Energi, Agder Energi, BKK, Lyse og Tafjord Kraft, i tillegg til foredragsholder fra Telenor og initiativtakeren Proactima var representert på samlingen.

Formen på samlingen ble godt mottatt blant deltakerne. Flere sa at den digitale varianten er tidsbesparende og enklere å få til i en hektisk hverdag. Det planlegges ny samling til høsten, ta gjerne kontakt med Jens Thomas Sagør for å melde interesse for deltagelse.

Jens Thomas Sagør, Avdelingsleder Trondheim