Stikkord: fiskehelse

Havbruksseminar om innovasjon, risikostyring og bærekraft

Stiim Aqua Cluster og Tekna går sammen om å sette innovasjon, risikostyring og bærekraft innen havbruk på dagsorden med åpent arrangement på Havets Hus i Stavanger 24. november.

Proactima er medlem av Stiim og både Päivi A. Teivainen-Lædre og Hermann Wiencke deltar fra Proactima. Päivi er, i tillegg til å være rådgiver i Proactima, også leder for Teknas Stavanger-avdeling (Tekna organiserer medlemmer som har en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap). Hermann, med spesialkompetanse innenfor sikkerhet og risikostyring, er en av foredragsholderne på arrangementet.

Andre foredragsholdere er prodekan Ragnar Tveterås fra handelshøyskolen ved UiS, Innovation Manager Björgulfur Hávardsson i NCE Safood Innovation Cluster og Mads Martinsen som er direktør for produktutvikling og bærekraft i Skretting Norge.

Møtet arrangeres 24. november, kl. 17.00 – 19.30, på Havets Hus, men det blir også mulig å melde seg på digital sending av arrangementet. For dem som velger å delta fysisk blir det også servering og gode muligheter til å treffe andre havbruksinteresserte. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Lenke til sendingen vil bli sendt ut til alle påmeldte dagen før arrangementet.

– Dette er et møte for alle som er interessert i havbruk, teknologi og fiskehelse, sier Päivi Teivainen-Lædre.

Havbruk har vokst til å bli en betydelig næring i Norge og er i dag en av våre største eksportnæringer. En overordnet utfordring er å sikre tilgang på god og trygg mat for en voksende befolkning, samtidig som man tar hensyn til forsvarlig forvaltning av naturressurser og miljø. Det å sikre framtidig verdiskaping gjennom å utvikle et helhetlig perspektiv for risikostyring som inkluderer bærekraft, vil være avgjørende for næringens suksess. Risikostyring og bærekraft er derfor høyst aktuelle tema sett i forhold til innovasjon og vekst i norsk havbruk.

Se program, påmelding og mer informasjon på https://www.tekna.no/kurs/innovasjon-risikostyring-og-barekraft-i-havbruk-42547/