Stikkord: Forum for risikostyring

Kraftbransjen samlet hos Hafslund

I går var kraftbransjen samlet hos Hafslund i Oslo for å dele erfaringer og diskutere risikostyring.

På programmet sto risikostyring ved integrasjoner og fusjoner, hvor det ble delt erfaringer fra integrasjonen i Tensio AS og Elvia AS, samt trusselbildet for kraftbransjen i det digitale domenet. Statkraft delte erfaringer fra sin reise mot ISMS og ISO-sertifisering, og Hafslund fortalte om reisen innen IKT-sikkerhet fra flere mindre til en stor virksomhet.

-Vi hadde et interessant program og gode diskusjoner. I tillegg til innlederne fra bransjen, delte vi i Proactima våre erfaringer fra integrasjonsprosesser fra petroleumsbransjen. Det er åpenbart at kraftbransjen har verdi av å se hvordan slike prosesser kan gjøres i andre bransjer for å ta læring. I tillegg har Proactima lang fartstid med beredskap i det digitale domenet, så her var det også viktig for oss å dele våre erfaringer. Her snakket vi blant annet om muligheter og utfordringer med bruk av kunstig intelligens, samt suksessfaktorer for håndtering av cyberhendelser.

Det sier Jens Thomas Sagør, som er initiativtaker og driver av sekretariatet bak Forum for Risikostyring i kraftbransjen.

Nina Schreuder Kjelstrup, CISO i BKK, deltok på Forum for Risikostyring i kraftbransjen for første gang i går.

Det skjer stadig endringer knyttet til kraftbransjens samfunnsbidrag og god risikostyring blir stadig mer aktualisert. Endring i kontekst og risikobildet til enhver virksomhet er i kontinuerlig endring, og krav og forventinger til god risikostyring fra interne og eksterne interessenter øker. Dette var fokus på gårsdagens samling.  

Kraftbransjen har ganske like mål, ofte felles leverandørkjeder og like myndighetskrav. Møtearenaer som dette er viktig for samarbeid og læring om felles utfordringer. Tematikken er aktuell og det var interessante innlegg og innspill, sier Nina Schreuder Kjelstrup, CISO i BKK, som deltok på Forum for Risikostyring i kraftbransjen for første gang i går.

John Marius Lynne, viseadministrerende direktør i Elvia, bekrefter at Forum for Risikostyring i kraftbransjen er en viktig arena for bransjen.  

Slike møtearenaer er viktig for informasjonsutvikling og åpenheten gir mulighet til å lære av andres feilskjær og suksess.  

John Marius Lynne, viseadministrerende direktør i Elvia, delte erfaringer fra Elvias integrasjonsprosess.

Om Forum for risikostyring i kraftbransjen

Forumet er en arena for nettverksbygging og utveksling av kompetanse og erfaring om helhetlig risikostyring.

Målgruppen er ledere og fagroller som jobber med risikostyring ut fra et virksomhetsperspektiv. Mange opplever en mangel på faglig sparring og støtte i den virksomheten en jobber, og Forum for risikostyring har nettopp vært et bidrag i den sammenheng. I forumet har det over tid vært deltagere som jobber med ulike disipliner; ledelse, HMS, økonomistyring, IT-sikkerhet, drift, prosjekt mv. Felles for disse har vært stor interesse for faget, og for hvordan en kan jobbe på tvers av fagdisipliner.

Proactima har i flere år vært stolt sekretariat for Forum for risikostyring i kraftbransjen, og samarbeidet tett med ulike vertvirksomheter om gjennomføringen.

Ønsker du å delta på neste samling? Forum for Risikostyring i kraftbransjen er åpent for nye deltakere. Ta kontakt med Jens Thomas Sagør for informasjon og deltakelse.

Tone Thingsbø, CISO i Statkraft (øverst f.v), Hans Wigen Finstad, konserndirektør Utvikling og Vekst i Tensio AS (i midten), Jens Thomas Sagør fra Proactima (øverst f.h), Richard Heyerdahl fra Proactima (nederst f.v), Rune Winther fra Proactima (nederst f.h)