Stikkord: fremtidens transportsystemer

SIITS-prosjektet har fått ny nettside

Sjekk ut den nye nettsiden til SIITS-prosjektet om fremtidens intelligente transportsystemer!
SIITS-prosjektet vil bidra på veien mot mer sømløs, sikker og grønn mobilitet ved å utvikle metoder og verktøy for å håndtere ny risiko og nye sårbarheter. På den nye nettsiden vil man dele læring om ITS, mobilitet, digitalisering, sårbarheter, risiko, regulering, standardisering, dataeierskap og ansvar.

https://www.siits.no/

Risikostyring for Bane NOR Energi

Proactima skal gjennomføre oppdatering av risikovurderinger for Bane NOR Energis omformerstasjoner, for alle togstrekninger i Norge.

Bane NOR skal levere et sikkert transportsystem, og har et mål om å levere Europas sikreste jernbane. Det statlige foretaket jobber for å forsterke og videreutvikle sikkerhets- og beredskapsarbeidet mot en nullvisjon, og selskapet ligger helt i front med en bærekraftig teknologi som revolusjonerer energibruken på jernbanen i store deler av Europa.

-Dette er et spennende prosjekt som passer godt inn med vårt fokus på et tryggere og mer bærekraftig samfunn, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.

– Bane NORs infrastruktur er også en del av fremtidens transportsystemer, og Proactima skal også gjennomføre et forskningsprosjekt støttet av Forskningsrådet hvor vi utvikler kunnskap, metoder og verktøy som gjør det mulig å effektivt identifisere, forstå og håndtere sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer, på tvers av og mellom virksomheter, aktører og funksjoner i samfunnet, understreker Winther.

Se mer info om fremtidens transportsystemer i linken vedlagt: https://proactima.com/2021/01/proactima-skal-forske-pa-fremtidens-transportsystemer/

-Jeg gleder meg til dette utfordrende oppdraget, sier prosjektleder Rune Sjursen i Proactima. – Vi har et veldig godt prosjektteam og skal bistå Bane NOR med å gjennomføre risikovurderinger, beredskapsanalyser og oppdatere beredskapsplanverket.  – Vi vil dra nytte av vår kompetanse og erfaring fra kraftbransjen og inngående kjennskap til Kraftberedskapsforskriften for dette prosjektet, avslutter Rune Sjursen.

Proactima skal forske på fremtidens transportsystemer

Forskningsrådet har tildelt Proactima forskningsmidler for å heve kunnskapen om sårbarheten i fremtidens transportsystemer. Forskningsrådet har tildelt Proactima med prosjektpartnere inntil 15,9 mill i forskningsmidler, som har en totalramme på ca. 26 mill.

Prosjektet inngår i Forskningsrådets Pilot-T program som fokuserer på nye løsninger i skjæringsfeltet mellom mobilitet og IKT.  Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Fremtidens transportsystemer

– Fremtidens transportsystemer er digitale, autonome, adaptive – og integrerte. Dagens metoder og tilnærming til å vurdere og håndtere risiko er ikke tilpasset denne fremtiden, og spesielt mangler kunnskapen relatert til mobilitetssystemer som helhet. Vi trenger å forstå og kunne håndtere risiko og sårbarheter i mange kompliserte delsystemer – men også i det komplekse sammenvevde systemet, sier Trond Winther, daglig leder i Proactima.

– I dette prosjektet skal vi utvikle kunnskap, metoder og verktøy som gjør det mulig å effektivt identifisere, forstå og håndtere sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer, på tvers av og mellom virksomheter, aktører og funksjoner i samfunnet, utdyper konsulent Anne-Kari Valdal, som vil lede prosjektet.

Sammensatt konsortium

– Prosjektet har et bredt sammensatt konsortium med bedriftspartnere som dekker risikostyring og samfunnssikkerhet, teknologi og forsikring. Disse styrkes av flere FoU-leverandører og samarbeidspartnere som dekker forskningskompetanse, myndigheter, infrastrukturforvaltning og spisskompetanse innen jernbane- og vegteknologi, regelverksutvikling og juss, forteller Anne-Kari Valdal.

Prosjektet har en varighet på tre år med oppstart 1. februar.