Stikkord: hjemmekontor

Læringsdeling under Korona – fortsatt relevant!

Proactima gjennomførte nettopp en ny runde med erfaringsdeling mellom virksomheter relatert til håndtering av Korona-situasjonen.

Dette var Proactimas tredje runde under pandemien. Siden juni har opptil 40 virksomheter møttes i grupper på Teams og delt erfaringer, til felles nytte og refleksjon. Siste runde var en effektiv økt på en time med flere grupper på hver 4-6 virksomheter som reflekterte rundt oppsider og nedsider ved å drifte under pandemi.

Selv om det er både mellomstore og store virksomheter som deltar, er det stort sett de samme utfordringene som treffer. Klassiske momenter som diskuteres og deles er; ledelse, kommunikasjon, hvordan være tett på, ansettelser under pandemi, underveisevalueringer, håndtering av annen risiko (f.eks. IKT), rutiner på hjemmekontor, tillitsbygging, bruk av utenlandsk arbeidskraft og hvordan en skal gjenåpne.

Deltakerne ønsker å fortsette med denne delingen fremover. Dersom din virksomhet ønsker å delta på framtidige læringsdelinger, kontakt Jo Tidemann: jo.t@proactima.com